Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR III/2008

"Każdy naród
Żyje dziełami
Swojej kultury"

Jan Paweł II