"Moje Boisko - Orlik 2012"

W 2008 roku w Gminie Żyrzyn zostanie wybudowany kompleks dwóch boisk sportowych: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, przewidywana jest także budowa budynku sanitarno-szatniowego, cały kompleks zajmie około 3000 m2. Obiekt zlokalizowany zostanie obok Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w miejscu dotychczasowego boiska szkolnego tuż przy drodze powiatowej. W celu zabezpieczenia terenu dużego boiska sportowego prowadzonego przez klub sportowy "Żyrzyniak" - Gmina dokupiła dodatkową działkę.

Gmina Żyrzyn jako jedyna z powiatu puławskiego zakwalifikowała się do udziału w projekcie budowy kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012". Jest to program finansowany w 1/3 przez budżet gminy, w 1/3 przez samorząd województwa i w 1/3 przez budżet państwa, wartość całego projektu to koszt około 1 mln zł.

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku. Zakłada się iż do 2012 roku taki kompleks sportowy będzie wybudowany w każdej gminie.

W ramach inwestycji powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 m (pole gry 28x57 m) nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości 4-5 cm na podbudowie dynamicznej.

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1x32,1 m, nawierzchnia boiska poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych na podbudowie dynamicznej.

Boiska będą ogrodzone do wysokości 4 m z piłkochwytami o wysokości 5 m i wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy tj.: boisko piłkarskie - bramki o wymiarach 2,5x5 m., chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska.

Boisko wielofunkcyjne - stalowe kosze do piłki koszykowej z regulowaną wysokością, siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach.

Na terenie kompleksu zlokalizowany będzie budynek sanitarno-szatniowy, który będzie spełniał następujące funkcje:

Budynek zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany będzie na placu budowy.

Cały kompleks boisk będzie oświetlony przez osiem reflektorów na słupach co umożliwi korzystanie z boisk do późnych godzin wieczornych.

W chwili obecnej kończone są prace projektowe i na początku czerwca gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na budowę kompleksu sportowego.

Marcin Sulej