Uroczystość poświęcenia sztandaru w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Skrudkach

30 kwietnia 2008 r. to dzień wyjątkowy dla społeczności Szkoły Podstawowej w Skrudkach. W tym dniu odbyło się tak długo przez nas oczekiwane poświęcenie sztandaru.

Do uroczystości tej przygotowywaliśmy się przez 3 lata, podczas których zbieraliśmy fundusze na zakup sztandaru. Co roku organizowaliśmy Festyn Rodzinny, podczas którego odbywały się konkursy, przedstawienia, pokazy przygotowywane przez nauczycieli naszej szkoły. Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa, ponieważ każdy los był wygraną. Jednocześnie pozyskiwaliśmy środki sprzedając różnego rodzaju prace plastyczne uczniów oraz sadzonki kwiatów przez nich wyhodowane. Ogromny wkład pracy w przygotowanie festynów włożyli rodzice uczniów. Zadbali oni o pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy. Każdy, kto zechciał, mógł dołożyć swój grosz, kupując cegiełkę, by tym samym powiększyć nasze fundusze. Wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Skrudkach, przy ogromnej pomocy rodziców i wsparciu nauczycieli, wnieśli swój wkład w przygotowanie tych imprez.

Zakup sztandaru umożliwili nam również sponsorzy, którzy wsparli nas finansowo. Dzięki nim wiemy, że szkoła ma wielu przyjaciół, na których możemy zawsze liczyć.

Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęliśmy z myślą, że już niedługo zrealizują się nasze plany. Czas ten poświęciliśmy na pogłębianie wiedzy o naszym patronie Henryku Sienkiewiczu oraz jego twórczości. Swoją wiedzę uczniowie mogli wykazać w licznych konkursach, m.in. wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, konkursie recytacji fragmentów prozy pisarza, wielu konkursach plastycznych. Uczniowie uczestniczyli również w pokazach projekcji adaptacji filmowych powieści naszego patrona.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez abp Stanisława Wielgusa w koncelebrze ks. Stefana Klozy, ks. dziekana Ryszarda Gołdy, ks. kan. Henryka Józefo, ks. kan. Tadeusza Siwkiewicza, ks. kan. Eugeniusza Mikity, ks. kan. Roberta Guza, ks. Andrzeja Mizury w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Parafiance. W trakcie mszy abp Stanisław Wielgus poświęcił sztandar szkoły, zwracając uwagę na ideały, jakie uczniowie powinni czerpać z twórczości swego patrona. Ich symbolem zaś ma być szafirowy sztandar z wyhaftowaną na nim otwartą księgą, pod którą znajduje się kałamarz z zanurzonym srebrnym piórem. Na uwagę zasługuje niezwykła oprawa muzyczna mszy św. w wykonaniu kleryków z seminarium w Lublinie.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach. Zebranych gości powitała Halina Ziemka - dyrektor szkoły. Następnie została przedstawiona historia szkoły od czasów międzywojennych do dnia dzisiejszego. Obecny budynek oddano do użytku we wrześniu 1993 r. W tym roku obchodziliśmy również piętnastolecie istnienia naszej szkoły.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Wiesław Kuc, Poseł na Sejm RP Małgorzata Sadurska, Lubelski Kurator Oświaty Jolanta Misiak, Starosta Powiatu Puławskiego Sławomir Kamiński, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, a także sponsorzy, delegacje szkół i poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Osinach. Każdy z zaproszonych gości wygłosił kilka okolicznościowych słów w związku z tak ważnym wydarzeniem dla szkoły.

Duże uznanie wzbudził występ uczniów klas VI, V oraz IV, którzy przygotowali inscenizację fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". W przepięknej scenerii zamku średniowiecznego rozegrała się scena przedstawiająca ślubowanie rycerskie. Całości dopełniła muzyka oddająca charakter tamtych czasów, a także niecodzienne układy taneczne. Wszystko to sprawiło, że gra młodych aktorów zachwyciła wszystkich widzów.

Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły była niezwykłym przeżyciem dla wszystkich, którzy brali w niej udział. Pozostanie ona na długo w naszej pamięci. Sztandar zaś stanie się symbolem ideałów, jakie w swojej twórczości propagował Henryk Sienkiewicz i w atmosferze których wychowywani są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrudkach.

Justyna Mazur i Anna Łyjak