Sztandary, sztandary

18 kwietnia 2008 r. Technikum Zespołu Szkół w Żyrzynie otrzymało zaszczytne imię - Żołnierzy Armii Krajowej.

Rozpoczynając starania o przyznanie tak chlubnego imienia społeczność szkoły starała się pozyskać jak najwięcej informacji na temat żołnierzy AK. Armia Krajowa była największą i najlepiej zorganizowaną konspiracyjną siłą zbrojną, która działała w czasie II Wojny Światowej. Jej tragiczna historia jest dziś symbolem walki o wolną i niepodległą Polskę.

W Zespole Szkół w Żyrzynie od kilku lat zbierano informacje dotyczące działalności AK na naszym terenie. Z żyrzyńskiej ziemi wywodziło się wielu bohaterów, tu wyrośli tak znani dowódcy partyzanccy jak Marian Sikora ps. "Przepiórka" i Marian Warda ps. "Polakowski".

W szkole odbyło się szereg konkursów związanych z historią organizacji. Młodzież uczestniczyła w lekcjach prowadzonych przy współpracy z Muzeum Pod Zegarem w Lublinie oraz IPN-em.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żyrzynie nawiązała współpracę z autorem historycznych publikacji o naszym rejonie - panem Aleksandrem Lewakiem. Jej wynikiem jest książka "Żyrzyńska kwatera żołnierzy AK" . W szkole zorganizowana została wystawa: "Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni w latach 1944-1954".

Młodzież Zespołu Szkół w Żyrzynie od lat opiekuje się kwaterą żołnierzy AK, mieszczącą się na tutejszym cmentarzu.

Heroiczna postawa żołnierzy AK stała się natchnieniem dla społeczności Zespołu Szkół w Żyrzynie. To szczególne imię ma przypominać o męstwie żołnierzy AK, ich gotowości do ponoszenia najwyższych ofiar w obronie Ojczyzny.

Beata Burecka i Barbara Ligieć
Fot. Aleksandra Dybus