Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR II/2008

"Nad modrą stróżką,
nad stawem szerokim.
Z niebieskich płatków
patrzy żółtym okiem.
Chociaż maleńka i ubrana skromnie
Prosi cichutko nie zapomnij o mnie..."