Wycieczka Grupy Rekonstrukcji Historycznych do Warszawy

Ten wyjazd zostanie na długo w pamięci jego uczestnikom. 28 czerwca 2006 r. na zaproszenie Pani Poseł Małgorzaty Sadurskiej, Grupa Rekonstrukcji Historycznych działająca przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach udała się do Warszawy, aby zwiedzić Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Gmach Sejmu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych powstała w Osinach dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza proboszcza Andrzeja Mizury. Grupa zrzesza głównie młodych chłopców, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Chłopcy po raz pierwszy pokazali się w naszej gminie na uroczystościach z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas których brali udział w rekonstrukcji działań batalistycznych z okresu II Wojny Światowej. Właśnie podczas tej uroczystości grupę poznała Pani Poseł Małgorzata Sadurska, która w ramach nagrody zaangażowała się w organizację wycieczki dla nich.

Na wycieczkę chłopcy przygotowali się jak na grupę rekonstrukcji historycznych przystało: założyli mundury wojskowe i w pełnym rynsztunku wysiedli obok Belwederu w Warszawie. Tam szybko uformowali szyk i przemaszerowali pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Chwilę zaczekali na Panią Poseł i wspólnie wkroczyli do gmachu. Wejście do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie jest łatwe - musieli przejść gruntowną kontrolę. Wycieczkowicze z zaciekawieniem słuchali przewodnika podczas zwiedzania zabytkowego budynku.

Siedziba dzisiejszej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstała na początku XX wieku z przeznaczeniem na siedzibę Korpusu Kadetów im. Aleksandra Suwarowa. Wraz z wybuchem I wojny światowej magistrat Warszawy zorganizował w głównym gmachu szpital miejski na 1500 łóżek. Podczas okupacji niemieckiej budynek zajęto na forteczny szpital wojskowy. Od listopada 1918 roku dysponentem gmachu został Szkoła Podchorążych Piechoty. Spośród jej słuchaczy rekrutowała się pierwsza kompania wartownicza Belwederu, a 29 listopada zamieszkał tam Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa. Jesienią 1926 r. rozpoczął się remont budynku, podczas którego dobudowano środkowe skrzydło. Przebudowany gmach przejął na swoją siedzibę Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, na czele którego stanął Marszałek Józef Piłsudski. Skrzydło południowe zajęte zostało przez zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz zasoby Muzeum Polskiego w Raaperswill, które zdeponowane były tam do czasu wybudowania Muzeum Narodowego. We wrześniu 1939 r. gmach został zbombardowany. Spłonęła zarówno Centralna Biblioteka Wojskowa, jak też księgozbiór Biblioteki Rapperswillskiej.

Parter budynku i północne skrzydło zostały zajęte przez oddziały SS. Natomiast zrujnowane skrzydło południowe wraz z przyległym ogrodem stało się miejscem egzekucji ludności Warszawy i palenia zwłok. Po II wojnie światowej obiekty przeszły na własność państwa. Przebudowa gmachu trwała do 1948 roku.

W skrzydle środkowym nadbudowano salę kolumnową. Gmach przeznaczony został na siedzibę Rady Państwa dlatego niektóre sale, hol główny oraz klatka schodowa prowadząca na I piętro uzyskały wygląd reprezentacyjny. W latach 1953-1996 w gmachu mieścił się Urząd Rady Ministrów, a od 1997 r. do chwili obecnej gmach przeznaczony jest na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie na co dzień pracuje Premier i odbywają się cotygodniowe posiedzenia Rady Ministrów. W gmachu tym premier przyjmuje zagranicznych gości, przede wszystkim szefów rządów różnych państw, delegacje oficjalne z kraju i ze świata. Do najciekawszych miejsc jakie odwiedzili wycieczkowicze zaliczyć należy sale: Kościuszkowską, Kolumnową, Obrazową, Świetlikową, im. Frycza Modrzewskiego oraz przeszklony hol przed dawnym gabinetem premiera na I piętrze.

W sali im. Frycza Modrzewskiego, gdzie obecnie obraduje Rada Ministrów chłopcy mogli poczuć się jak ministrowie przymierzając się do zajmowanych przez poszczególnych ministrów miejsc. Po kilku minutach przeznaczonych na wykonanie fotografii grupa opuściła budynek i udała na zwiedzanie gmachu Sejmu.

Zwiedzanie Sejmu rozpoczęło się od sali posiedzeń powstałej w latach 1925-1928. Ponieważ Sejm nie obradował w tym dniu, grupa mogła wejść i zobaczyć jak sala ta wygląda "na żywo". Okazało się jednak że Sejm nie jest w tym dniu zupełnie pusty, gdyż grupa spotkała Posła Marka Kuchcińskiego - Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Następnie grupa uroczyście przemaszerowała przez hol główny. Wojsko maszerujące po trójbarwnej marmurowej posadzce słychać było chyba na całym holu. Nic więc dziwnego, że zwróciło uwagę oczekujących tam dziennikarzy, którzy nakręcili o chłopcach krótki reportaż. W drodze do sali posiedzeń senatu żołnierze spotkali Posła Przemysława Gosiewskiego, który nie omieszkał przerwać wywiadu i porozmawiać z naszymi chłopakami. Pan Poseł gratulował postawy i zaangażowania w wychowywaniu młodzieży w duchu patriotycznym.

Kolejną atrakcją był obiad w restauracji sejmowej. Po posiłku wszyscy udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Trzeba podkreślić, że postawa i wygląd naszych chłopców był atrakcją dla innych zwiedzających, jak też samych pracowników muzeum. Ksiądz Andrzej Mizura, Pani Poseł Małgorzata Sadurska jak też Pani Sekretarz Iwona Góźdź nie ukrywali, jak bardzo są zadowoleni i dumni z postawy chłopców. Miłym akcentem kończącym wyjazd były podziękowania złożone na ręce Pani Poseł Małgorzaty Sadurskiej oraz Pani Sekretarz Iwony Góźdź.

B.A.