Wakacyjna szkoła tkactwa

Jeśli mówimy o tkactwie, chodnikach czy pasiakach, to większość z mieszkańców naszej Gminy myśli o Pani Krysi Nakoniecznej z Borysowa. To właśnie Ona niestrudzenie od kilkudziesięciu lat tka pasiaki, zapaski, chodniki, kilimy. A jak sama mówi, osób o takiej pasji i wytrwałości jest coraz mniej, dlatego postanowiła zachęcać do tego rzemiosła najmłodszych mieszkańców swojej miejscowości, w myśl zasady "czym skorupka za młodu nasiąknie...".

W maju tego roku z jej inicjatywy powstało młodzieżowe ognisko myśli twórczej "Iskra". Skupia ono 20 młodych osób. Kilkoro z nich postanowiło spędzić te wakacje przy warsztacie tkackim. Dzieci przychodziły na warsztaty dwa razy w tygodniu, aby systematycznie i wytrwale pod czujnym okiem Pani Krysi pogłębiać swoje umiejętności tkackie.

W okresie od lipca do września udało jej się przeszkolić kilka osób w tym zawodzie, które mogą już się pochwalić swoimi pracami.

Atmosfera jaka panowała w tkackiej pracowni była wspaniała - wspomina Pani Nakonieczna. Dzieci się śmiały i mówiły, że uczestnictwo w zajęciach jest lekarstwem na wszelkie smutki dnia codziennego. Spotkania dzieci w warsztacie to nie tylko żmudna praca nad przeplataniem nitek, ale również możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, wspomnień i bycia ze sobą.

Wszystkie wykonane prace to dzieła unikatowe - bezcenne ze względu na ilość uczuć włożonych w ich wykonanie. Prace dzieci będzie można oglądać i podziwiać podczas Gminnej Wystawy Rękodzieła Ludowego i Zanikającego Rzemiosła, która odbędzie się w dniu 15.10.2006 w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.