Pielgrzymkowym szlakiem

Sierpień nieodzownie kojarzy się nam z pielgrzymkami na Jasną Górę. Na pątniczy szlak wyruszają wierni (zarówno starsi jak i najmłodsi), nawet z najbardziej odległych zakątków kraju.

Większość pątników co wieczór rozbija namioty, a wieczorne apele jasnogórskie i poranne msze święte odprawiane są niemal zawsze pod gołym niebem. Noclegi w domach czy w stodołach uchodzą za luksus, który trafia się nielicznym. Nieraz trzeba zadowolić się kawałkiem chleba i kubkiem wody ze studni, ale wszystkich przepełnia radość. To ona ujawniała się podczas pląsów, tańców i leczącej wszelkie rany powszechnej zabawie, celebrowanej na gospodarskim podwórzu lub kawałku pastwiska - po zakończeniu wieczornego apelu.

Każdego dnia drogi grupy pielgrzymów uczestniczą w wielu zajęciach i ćwiczeniach duchowych: msza święta z homilią (zwykle przed wyruszeniem na trasę), pacierze poranne, godzinki, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, Anioł Pański, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (z licznymi intencjami na kartkach), droga krzyżowa. Pomiędzy ćwiczeniami duchowymi i modlitwami śpiewa się piosenki religijne.

Podczas postojów pielgrzymi wchodzą do kościołów na chwilę adoracji. Co wieczór, zazwyczaj w miejscowych kościołach, odprawia się półgodzinny apel maryjny, w którym uczestniczą nie tylko pątnicy, ale również parafianie. Nie bez przyczyny nazywa się pielgrzymkę "rekolekcjami w drodze".

Służby medyczne również biorą czynny udział we wspólnym pielgrzymowaniu. Zapewniają opiekę medyczną w czasie każdego etapu, a po dojściu na nocleg uruchamiają punkt medyczny dla niedomagających. Większość trasy przebiega drogami publicznymi, na których panuje spory ruch samochodowy. Jest to bardzo niebezpieczne dla idących pieszo.

Regulacją ruchu i zabezpieczeniem drogowym pielgrzymki zajmują się służby porządkowe. Na trasie nieodzowną funkcję pełni posługa muzyczna, grająca na różnych instrumentach, która niejednemu dodaje sił ku dalszemu pielgrzymowaniu.

Z 4 na 5 sierpnia Gmina Żyrzyn po raz kolejny gościła pielgrzymów z Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Parafianie z Parafii Żyrzyn i Osiny bardzo serdecznie przyjęli pielgrzymów częstując ich obiadem. Wszyscy byli przyjęci "pod dach" w domach gospodarzy i remizach strażackich. W ten sposób parafianie chcieli poczuć się choć trochę jak pielgrzymi.

Jan Paweł II pisze: "Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi.".

A.G.