Dzień 1 listopada - dniem pamięci o zmarłych

"Dzisiejsze święto zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku niebu,
które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki.
Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych.
Tam spotkamy się z naszymi drogimi zmarłymi,
za których zanosić będziemy do nieba modlitwę..."

Jan Paweł II

Już od bardzo wielu lat obchodzimy dzień 1 listopada "Wszystkich Świętych". Jest to czas ciszy i zadumy.

Wszyscy niezależnie od tego w co wierzymy odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam osób.

Często zastanawiamy się kim była bliska nam osoba? Czy wystarczy kupić kwiaty, zapalić znicz i odmówić modlitwę, by oddać Jej należny hołd? Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych.

Jest to okazja do wspomnień, do dzielenia się troskami kłopotami i radością.

W tym dniu chodzimy również na miejsca krwawych bitew i na cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki którym żyjemy w kraju wyzwolonym, w kraju wolnym politycznie, dlatego każdy z nas powinien się pomodlić za poległych za ojczyznę, powinien zapalić znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Kultywowanie pamięci zmarłych członków rodziny, to także dobra lekcja dla naszych dzieci. Aby kiedyś, nad naszym grobem, spotykały się nasze dzieci, wnuki, prawnuki, kuzyni, kuzyni kuzynów ... Ad futuram rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę.

Pamięć o zmarłych jest świadectwem rytuałów pogrzebowych, jest również rysem naszej obyczajowości. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.

A.G.

Pierwszy listopada
To dzień szczególnie pamiętny
To dzień naszych zmarłych
To dzień Wszystkich Świętych.
Może tacy byli
Którzy wśród nas żyli,
A po swojej śmierci
Chwały dostąpili.
Może w gronie świętych
Są nasi przodkowie,
Którzy według Przykazań Bożych żyli
Któż teraz to powie
Na wystrojonych grobach
Znicze zapalamy
O wieczny odpoczynek dla nich
Dziś Boga błagamy.
Lecz i o tych dzisiaj nie zapominamy
Co na wojnach dla nas
Krew swą przelali.
Na naszym cmentarzu
Także takich mamy.
I na ich mogiłach
Też znicz zapalamy.
Modląc się w cichości
Do Boga dobrego
By do nieba przyjął każdego zmarłego.

Krystyna Wawer