Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR VI/2006

"... pielęgnujmy dawne przodków obrzędy;
to co weszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie,
a to, co było, cośmy od Ojców zasłyszeli, lub sami jeszcze widzieli,
przekażmy tym co po nas przyjdą, pomni, że gdzie była przeszłość,
tam i przyszłość będzie."

Słowa L. Potockiego