Z potrzeby serca, w nagrodę za ciężką pracę

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi"

Słowa te były mottem uroczystości jaka odbyła się z okazji przyznania stypendiów dla studentów I roku studiów dziennych magisterskich, mieszkańców naszej gminy. Uroczystość odbyła się w dniu 05.11.2006 w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, a gospodarzem uroczystości było Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK).


Prezes STOK-u Leszek Gorgol czytając kolejne nazwiska stypendystów, gratulował im wspaniałej postawy i życzył dużych osiągnięć w nauce

Podczas uroczystości zostały wręczone dziewięciu młodym ludziom certyfikaty uprawniające do otrzymywania stypendium. Kwota, którą otrzyma każdy stypendysta wynosi 3500 zł w ciągu roku. Pieniądze te pozyskało Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn przystępując do Programu Stypendiów Pomostowych "Dyplom z marzeń" z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczystość poprowadził Prezes STOK-u Leszek Gorgol, który przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in. Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka, Wicestarostę Powiatu Puławskiego Tomasza Jaremka, wszystkich dyrektorów szkół z terenu gminy, księży z parafii w Żyrzynie, dyrektorów szkół średnich, których absolwentami są stypendyści: Wiesława Sowę - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, Henryka Głosa - dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, Andrzeja Teodorowicza - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, Beatę Trzcińską-Staszczyk - dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, Marka Matyjankę - dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele biznesu m.in.: Mirosław Grzęda - prezes "BIOWET PUŁAWY" Sp. z o.o., Czesław Byczek - prezes PRB Termochem, Marek Flasiński - prezes Izby Gospodarczej w Puławach, Jolanta Flasińska - dyrektor Internusu w Puławach.


Nasi stypendyści - od lewej: Michał Moskal, Bartek Szczepaniak, Dorota Grobel, Dominika Doktór, Monika Sikora, Grzegorz Sarzyński i nieobecni na zdjęciu: Paulina Matys, Zuzana Szczepaniak, Agnieszka Gągała

Bohaterom uroczystości - stypendystom, towarzyszyli rodzice, których prezes STOK szczególnie ciepło przywitał i gratulował im wspaniałych osiągnięć dzieci.

Kontynuując swoje wystąpienie pan Leszek Gorgol w skrócie opowiedział o działalności STOK-u w mijającym roku oraz przybliżył istotę projektu "Dyplom z marzeń". "Celem projektu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo dla niej trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poza miejscem zamieszkania. Aby otrzymać stypendium należało spełnić określone w regulaminie FEP (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości) warunki: należało być tegorocznym maturzystą, wynik uzyskany z egzaminu maturalnego powinien wynosić 90 pkt, a dochód miesięczny w rodzinie nie powinien przekraczać 504 zł netto na osobę. Dzieło, które rozpoczyna STOK nie jest tylko działaniem jednorazowym, lecz programem w którym chcemy uczestniczyć w latach następnych z pomocą pieniędzy spoza naszej Gminy oraz od partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych".


Dyrektorzy szkół do których uczęszczali stypendyści uświetnili uroczystość wręczając swoim absolwentom certyfikaty

Miłą niespodzianką dla przybyłych był koncert piosenki poetyckiej Grupy Teatralnej "Prosto z mostu" z młodzieżowego domu Kultury w Dęblinie, który został nagrodzony przez uczestników ogromnymi brawami.


Na uroczystości spotkali się ludzie nauki, przedstawiciele samorządu i biznesu

Na zakończenie uroczystości w imieniu stypendystów słowa podziękowania skierowała do organizatorów, darczyńców i wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego programu i pozyskania pieniędzy Paulina Matys - stypendystka i studentka Politechniki Lubelskiej.


Organizatorzy oraz rodzice włożyli dużo trudu i zaangażowania w przygotowanie uroczystości

Uroczystości towarzyszyły wielkie emocje, była wielka radość stypendystów, były łzy wzruszenia rodziców oraz radość i łezka w oku darczyńców.


Ks. E. Mikita i ks. T. Surma gratulowali wspaniałych osiągnięć Paulinie oraz pozostałym stypendystom


Specjalne podziękowanie dla harcerzy z naszego Gimnazjum za pomoc podczas uroczystości złożył ks. Eugeniusz Mikita

T.G.