Samorząd gminny rozpoczął nową kadencję

W wyborach samorządowych, które odbyły się 12 listopada mieszkańcy naszej gminy wybierali wójta i radnych Rady Gminy Żyrzyn, a także radnych Rady Powiatu Puławskiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Spośród 5237 uprawnionych do głosowania 2874 mieszkańców uczestniczyło w wyborach, frekwencja wyborcza wyniosła 54,88%. W wyborach gminnych uczestniczyło 6 komitetów wyborczych. Decyzją wyborców poszczególne listy kandydatów otrzymały głosów ważnych:

Mandat radnych Rady Gminy Żyrzyn uzyskało 12 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006, 2 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN i 1 radny z Komitetu Wyborczego Wyborców "STRAŻAK BORYSÓW".


Rada Gminy Żyrzyn w nowym składzie

O stanowisko Wójta Gminy Żyrzyn ubiegało się dwóch kandydatów: Pan Andrzej Bujek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINA 2006 i Pan Stefan Szaruga zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN.

W tych wyborach mieszkańcy oddali 2803 głosów ważnych. Pan Andrzej Bujek uzyskał poparcie 1944 wyborców (69,35%), na jego konkurenta głosowało 859 wyborców (30,65%).

W wyborach do Rady Powiatu Puławskiego gmina Żyrzyn łączyła 3-mandatowy okręg wyborczy z gminą Końskowola. Mandat radnego uzyskał Pan Tomasz Jaremek, na którego głosowało 771 wyborców. Pozostałe dwa mandaty uzyskali mieszkańcy gminy Końskowola Pan Witold Popiołek z liczbą głosów 760 i Pan Henryk Bartuzi 369 głosów.

W Sejmiku Województwa Lubelskiego zasiada jeden przedstawiciel z terenu Powiatu Puławskiego Pan Marek Flasiński.

W poniedziałek 27 listopada odbyła się pierwsza sesja nowowybranej Rady Gminy Żyrzyn, w trakcie której radni składając ślubowanie objęli swoje mandaty.

W kadencji 2006-2010 w Radzie Gminy Żyrzyn obowiązki radnych będą wypełniali: Franciszek Bernat, Grzegorz Chojak, Bogusław Drzazga, Waldemar Krzysztof Gędek, Jan Grobel, Jarosław Kozłowski, Józef Kozak, Stanisław Matraszek, Urszula Mizura, Bogdan Nowacki, Danuta Skowronek, Grażyna Szlendak, Wojciech Olszak, Jan Trybuła i Joanna Wolska.

W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Wojciech Olszak a Wiceprzewodniczącym Pan Waldemar Krzysztof Gędek.

Powołane zostały także komisje stałe Rady Gminy: Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Jan Grobel, Przewodniczącym Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan Jan Trybuła, Pani Grażyna Szlendak przewodniczy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej, a Pan Waldemar Krzysztof Gędek - Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

W dniu 6 grudnia na drugiej sesji Rady Gminy Żyrzyn ślubowanie złożył Wójt Gminy Pan Andrzej Bujek.

I.G.