Bal charytatywny

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Mamy na to gotową recepturę już od kilku lat - bal karnawałowy. W przedostatnią sobotę karnawału 10 lutego odbył się już po raz czwarty. Zwolenników dobrej zabawy nie zabrakło także w tym roku. Przy dźwiękach muzyki do godziny 5. rano bawiło się 57 par, zarówno mieszkańców naszej gminy jak też i okolic.

Uczestników przyciągnęła na pewno oprawa muzyczna, jaką zapewnił gościom dobrze wszystkim znany zespół DEIKS. Jednak niewątpliwie najważniejszym powodem dużego zainteresowania był cel na jaki przeznaczony został dochód z balu - budowa hospicjum w Puławach.

Jak powiedział Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek podczas rozpoczęcia balu "nasza gmina ma już swoją cegiełkę w tym wielkim przedsięwzięciu". Zabawa karnawałowa 2007 to już 3. bal na ten cel. Łącznie przekazaliśmy już kwotę 13733,42 zł.


fot. B. Czech

Na przekazie bankowym z dnia 9 lutego 2007 r. widnieje kwota rekordowa 5454,56 zł. Ucieszyła ona zarówno wiceprezesa Towarzystwa Pomocy Osobom Chorym "Hospicjum" lek med. Ireneusza Ostrowskiego, jak też wszystkich gości, a przede wszystkim organizatorów tj. pracowników Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie oraz Urzędu Gminy Żyrzyn. To dzięki ich społecznej pracy możliwy był do wypracowania tak duży zysk.

Organizatorzy szczególne podziękowania składają:


fot. B. Czech

Pierwszy bal zorganizowany został w 2002 r. w domu Strażaka w Żyrzynie - wypracowany zysk w kwocie 2420,00 zł został przekazany Szpitalowi w Puławach na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

Kolejny bal odbył się w 2004 r. także w Domu Strażaka w Żyrzynie kwota 3153,00 zł została wówczas przekazana na rzecz budowy Hospicjum w Puławach.

W 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie odbył się kolejny bal karnawałowy na rzecz budowy Hospicjum wypracowany został wówczas zysk 5125,86 zł.

B.A.