"Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu..."

Sobota 20 stycznia 2007 r. - pochmurny poranek, pełen melancholii, daleki zdawałoby się od optymizmu.

I nagle z gmachu żyrzyńskiej szkoły dobiega śpiew. Rozbrzmiewają czyste, dziecięce głosy. Płynie na skrzydłach wiatru kochana przez wszystkich pieśń - kolęda. Jedna, potem druga i od razu świat poweselał, stał się lepszy, jaśniejszy. Znane od lat słowa i dźwięki wabią do środka. Wchodzimy. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie na tle pięknej, oryginalnej scenografii wykonanej rękami uczniów z kółka plastycznego w Żerdzi (działającego pod kierunkiem Pani Elżbiety Kałkowskiej) w klimacie radości i wzruszenia rozpoczął się V Przegląd i Konkurs Kolęd, Pastorałek i Utworów Bożonarodzeniowych, a w dolnym holu - prezentacja szopek, ozdób choinkowych i stroików.

Świętowanie narodzin Dzieciątka Jezus ma zawsze w społeczeństwie Żyrzyna bardzo uroczysty charakter. Majestatyczne dźwięki kościelnej muzyki organowej, wspólne śpiewanie kolęd, niepowtarzalny zapach i blask choinki, wieczerza wigilijna z opłatkiem budują wzniosły nastrój, zaś przesłania religijne, jakie otrzymujemy za pośrednictwem Bożej Dzieciny, niosą miłość, pokój i zgodę, trwałe fundamenty narodowego bytu. Czy odmieniają jednak nasze serca tak podatne na zagrożenia ze strony współczesnej cywilizacji? Czy potrafimy dawać odpór zmaterializowanemu egocentryzmowi, coraz powszechniejszemu "wyścigowi szczurów"? Czy wystarczy nam sił, by walczyć ze snobizmem, przemocą, nałogami?

Sprawą ogromnej wagi jest przeciwdziałanie złu, poprzez takie oddziaływanie na dorosłych, dzieci i młodzież, żeby można było kształtować prawidłowy system wartości, zgodny ze wskazaniami wiary katolickiej.

Ogromnie cieszy fakt, iż w gminie Żyrzyn od kilku lat wspólnie wypracowuje się konkretne formy działalności, które integrują lokalną społeczność, wprowadzają ożywienie kulturalne, niosą głębokie humanistyczne i religijne treści. Ma to znaczącą rangę wychowawczą i estetyczną. Te "zjednoczone" siły to Urząd Gminy z Wójtem Panem Andrzejem Bujkiem i Sekretarzem Panią Iwoną Góźdź na czele, księża: Eugeniusz Mikita, Tomasz Surma i Andrzej Mizura, Panie: Jolanta Wąsik i Barbara Bujek z Gminnej Biblioteki, Zenobia Krzowska - dyrektor Banku Spółdzielczego oraz niestrudzeni, pełni energii i zaangażowania państwo dyrektorzy szkół, nauczyciele, kadra administracyjna i obsługowa. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie otwiera gościnne podwoje z okazji różnorodnych imprez, a jej gospodarze Pani Ewa Niezgoda i Pan Roman Krawczak dokładają wszelkich starań, aby każde takie spotkanie przebiegało sprawnie, w atmosferze serdeczności i ciepła.

A oto pierwsi uczestnicy wspomnianej imprezy - przedszkolacy. Na widowni wielkie emocje - występom maluchów przysłuchują się podekscytowani rodzice i dziadkowie. Dzieciaki starają się wypaść jak najlepiej - przejęte twarzyczki, szeroko otwarte buźki, kolorowe stroje - nad sceną jak delikatne serpentyny unoszą się melodie i skrzydlate słowa - tak rozpoczęto w Żyrzynie wielkie kolędowanie.

Pośród publiczności zasiedli członkowie komisji konkursowej. Przewodniczący ksiądz - Leszek Surma dziennikarz, pracownik TVP S.A. Oddział Lublin twórca cyklu religijnego nadawanego przez TVP 3 Lublin, diecezjalny korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Drugim członkiem jury jest Pan Zbigniew Śliwiński - nauczyciel, Przewodniczący Rady Miasta Puławy, działacz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, twórca i główny organizator Festiwalu Kolęd w Puławach. Trzecia osoba to Pani Janina Biegalska - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Szanowne grono jurorów wzbudzało początkowo lęk i zażenowanie, ale pełne ciepła uśmiechy ośmieliły wykonawców i zachęcały do szlachetnej rywalizacji.

Przedszkolaczki nie brały udziału w zmaganiach konkursowych. Miały otrzymać nagrodę publiczności dla małego artysty wyłonionego w drodze głosowania. Dzieci dały więc z siebie wszystko, a ich bliscy oraz panie wychowawczynie dopingowały swoje grupy oklaskami. Kolędy w wykonaniu najmłodszych wzbudziły duży aplauz. Nagrodę publiczności ogromnego zielonego krokodyla otrzymali przedszkolacy z Żyrzyna. Triumfalnie nieśli swój upominek, bardzo dumni z siebie i zadowoleni. Na tym miłym akcencie zakończyła się pierwsza część imprezy.

Oficjalnego otwarcia V edycji Konkursu dokonał Wójt Gminy Pan Andrzej Bujek, który gorąco i serdecznie powitał przybyłych gości: Starostę Powiatu Puławskiego - Pana Sławomira Kamińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego - Pana Krzysztofa Szulowskiego oraz wszystkich członków komisji konkursowych i licznie zgromadzoną publiczność.

Rozpoczęła się druga część kolędowania. W szranki wstąpiły teraz reprezentacje szkół podstawowych, ponadpodstawowych, scholi i młodzieżowych grup parafialnych. Zabrało się do pracy jury, zwracając baczną uwagę na oryginalność utworów, wrażenia estetyczne, muzyczną czystość wykonania oraz formę akompaniamentu (żywy akompaniament, playback, półplayback). Konkurs miał być rozstrzygnięty według dwóch kategorii wiekowych.

Na scenie pojawiali się kolejni wykonawcy, niektórzy w strojach szkolnych, inni w specjalnie obmyślonych barwnych kostiumach. Wyglądało to bardzo malowniczo, a w połączeniu z harmonijnym śpiewem kolęd i pastorałek oraz muzyką tworzyło kalejdoskopowy obraz wywierający na widzach (słuchaczach) duże wrażenie. Na wielu twarzach malowało się wzruszenie. Występom towarzyszyły brawa. Lista młodych artystów była dość długa. Prezentowały się kolejno: Szkoła Podstawowa z Osin (16-osobowy skład) opiekun grupy Pan Krzysztof Dąbrowski, Szkoła Podstawowa Skrudki klasa IV (10-osobowy skład), klasa V (3 osoby) opiekunka Pani Renata Wysocka. Gorącymi oklaskami przywitano 33-osobowy zespół taneczno-wokalny z Żyrzyna działający pod kierunkiem Pań: Agnieszki Gałek i Jolanty Kukier. Następna grupa to Szkoła Podstawowa z Kośmina (skład 12-osobowy) opiekunka Pani Ewa Szymczak. I znów Szkoła Podstawowa w Skrudkach (zespół 13-osobowy) z opiekunką Panią Marią Grobel-Wojdą.

Gromkie oklaski przywitały Kolędniczą Grupę Szturmową Ministrantów Osińskich (grupa 8-osobowa). Chłopcy mieli na sobie pomysłowe kostiumy nawiązujące do postaci z Szopki Bożonarodzeniowej. Śpiewali ze swadą i humorem, rozbawiając nawet ponuraków. Opiekun tej gromadki to Pan Tomasz Wiejak. Z kolei na scenie pojawił się chór ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie z opiekunem Panem Krzysztofem Dąbrowskim. Chór robił wrażenie swoją liczebnością i umiejętnościami wokalnymi. Jako ostatni z tej grupy wiekowej wystąpił 11-osobowy zespół ze Szkoły Podstawowej w Kośminie pracujący pod kierunkiem Pani Ewy Szymczak.

W czasie kilkuminutowej przerwy można było podziwiać wystawę szopek i stroików świątecznych. Zgromadzono tam około 150 eksponatów. Jakie wspaniałe rzeczy mogły wyczarować zręczne ręce wspomagane inwencją twórczą, wyobraźnią plastyczną, pomysłowością w doborze tworzywa. Różnorodność kształtów, materiałów, koncepcji artystycznych budziła podziw zwiedzających. Do konstruowania szopek wykorzystano dary pól i lasów - szyszki, suszone zioła i owoce, drewno i słomę i inne oryginalne elementy (pióra ptasie), szokowała szopka wykonana z różnego rodzaju makaronu.

Profesjonalna komisja konkursowa oceniająca prace miała pełne ręce roboty. Przewodnicząca - Pani Aleksandra Kozak artysta plastyk, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, Pani Maria Müller - Kierownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Puławach oraz Pan Daniel Mróz - fotograf, animator artystyczny, nauczyciel MDK w Puławach z zainteresowaniem oglądali eksponaty i zakwalifikowali kilka prac do nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę własnoręczność wykonania, wkład pracy, oryginalność, inwencję oraz pomysłowość w użyciu materiałów.

Po przerwie rozpoczęła się druga część konkursu, w którym uczestniczyli wykonawcy w kategorii powyżej lat 13.

Pierwszą wykonawczynią była solistka reprezentująca świetlicę środowiskową fundacji "Szczęśliwe dzieciństwo" w Osinach. Jej występ nagrodzono gromkimi brawami. W przygotowaniu do występu pomagał Jej Tomasz Wiejak. Następnie na scenie prezentował się zespół muzyczny "Mikołajki" z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie (skład 6-osobowy). Niezwykle ciepło przywitała publiczność zespół Emmanuel z Parafii Rzymsko Katolickiej w Żyrzynie, prowadzony przez organistkę Panią Małgorzatę Stalęga. Prezentował on wysoki poziom wokalny, a ciekawe stroje bardzo się podobały. Jako ostatnia na scenie pojawiła się schola działająca przy Parafii w Osinach (zespół 7-osobowy). Jej uczestnicy byli także gorąco oklaskiwani. Młodzi artyści biorący udział w konkursie z niecierpliwością oczekiwali werdyktu jury. Czekały już na nich nagrody rzeczowe oraz torby ze słodyczami. Decyzję jurorów ogłosił ks. red. Leszek Surma.

Dziękował uczestnikom za ich pasje muzyczne, pracę, zaangażowanie. Słowa podziękowania skierował również do organizatorów tej wspaniałej imprezy. Pełne ekspresji wystąpienie Księdza Redaktora spotkało się z żywą reakcją słuchaczy.

Nadszedł wreszcie emocjonujący moment ogłoszenia wyników. W kategorii wiekowej do 13 lat zwyciężył chór Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, który zajął I miejsce, II miejsce przypadło zespołowi z klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Skrudkach, zaś trzecie ex aequo otrzymał zespół klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Osinach i zespół taneczno-wokalny w Żyrzynie.

W kategorii wiekowej od 13 do 20 lat - I miejsce zajęła schola z Osin, II miejsce "Mikołajki" z Gimnazjum w Żyrzynie, III miejsce Martyna Wiejak solistka z Osin.

Ponadto komisja wyłoniła laureata Nagrody Grand Prix został nim zespół Emmanuel z Żyrzyna, który okazał się prawdziwą rewelacją tegorocznego przeglądu. Zespól ten otrzymał również nagrodę publiczności.

Komisja konkursowa przyznała też cztery wyróżnienia w I kategorii wiekowej: I - zespół z klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Kośminie, II zespół z klasy III Szkoły Podstawowej w Skrudkach, III Kolędnicza Grupa Szturmowa Ministrantów z Osin, IV zespół z klasy II Szkoły Podstawowej w Kośminie.

Laureatów obdarowano rzeczowymi nagrodami, a także słodyczami. Na twarzach zwycięzców malowała się wielka radość oraz szczęście.

W kategorii szopek, stroików i ozdób choinkowych jurorzy przyznali w kategorii wiekowej od 3 do 6 lat - I miejsce przedszkolakom z Żerdzi. Papierowe anioły przyniosły II miejsce małym podopiecznym Anny Wójcik (0-I klasa) Szkoły Podstawowej w Kośminie, zaś zdobywcą III miejsca został Klub Przedszkolaka z Bałtowa.

W kategorii od 7 do 9 lat bezkonkurencyjna okazała się stylizowana na góralską szopka Milenki Salamandry z klasy III Szkoły Podstawowej w Osinach. Drugie miejsce przyznano reprezentantom Kółka Plastycznego w Żerdzi Adrianowi Stolarskiemu i Dominice Kuli, którzy wykonali szopkę z drewna łączoną sznurkiem, III miejsce zdobyła papierowa szopka Aleksandry Beczek z Klasy III Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.

W kategorii od 10 do 13 lat największe wrażenie na komisji wywarła makaronowa szopka Moniki Grzelak i Sylwii Cieśli z klasy VI Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Na drugiej pozycji uplasowali się Rafał Marek i Tomasz Kawka ze świetlicy wiejskiej w Żerdzi, natomiast na trzeciej Agata Goluch.

W najstarszej kategorii powyżej 16 lat zwyciężyła Małgorzata Ziarek z Osin, która przystroiła swoją choinkę ozdobami z makaronu, II miejsce przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich z Zagród za stroik z ręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi, III miejsce zdobyła Elżbieta Jankowska z Żyrzyna za stroik udekorowany pierniczkami. Komisja konkursowa przyznała też wyróżnienia: Monice Szaruga z Borysowa za stroik, Zofii Grzegorzak z Zagród za ozdoby szydełkowe, rodzinie Wojtasów z Żerdzi za piękną rodzinną szopkę, Marcie Szaruga z Borysowa za stroik, Zespołowi Szkół w Żyrzynie za stroik.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez władze Gminy Żyrzyn.

Dodatkową atrakcją "kolędowej" uroczystości stanowił koncert Kapeli Żywieckiej "Grojcowianie". Żywiołowa muzyka, kolędy, pastorałki, dowcipne przyśpiewki, umiejętność nawiązywania emocjonalnego kontaktu z całą widownią sprawiło, że wszyscy bawili się doskonale. W końcowej fazie koncertu grupę dzieci zapoznawano praktycznie z tańcami góralskimi. Wywoływało to salwy śmiechu i zjednywało ogólną sympatię dla "Grojcowiaków". Ponadto urocze Grojcowianki zaprezentowały najmłodszej widowni poszczególne elementy stroju góralskiego. A na zakończenie zaproponowały dzieciom konkurs dotyczący znajomości tego stroju. Maluchy, co prawda, miały trochę tremy, bo i nazwy nie były łatwe do zapamiętania, ale po konsultacji z góralką doskonale sobie poradziły. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę płyty z nagraniami melodii śpiewanych i granych przez zespół.

Prawdziwą rozkoszą dla podniebienia była degustacja potraw świątecznych w świetlicy szkolnej, gdzie raczono się przygotowanymi z tej okazji smakołykami. Jadła było pod dostatkiem. Słowa podziękowania należą się Paniom Kucharkom (ze szkoły Podstawowej w Żyrzynie, z administracji szkolnej, z Urzędu Gminy, z kół gospodyń wiejskich), które w przeddzień uroczystości już gotowały, piekły, smażyły pod czujnym okiem Pani Zofii Gorgol z WODR w Końskowoli.

Urozmaicony program imprezy, sprawna jej organizacja, ciepła atmosfera z pewnością zarejestrują się na długo w pamięci i pozostawią trwały ślad w psychice tych wszystkich osób, które uczestniczyły w imprezie bądź w charakterze artystów, bądź tylko widzów.

Mieszkanka Żyrzyna