Biuletyn Gminnego Centrum Informacji Nr I/2007

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Śpiewajcie Panu, wszystkie krainy,
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię!