90 lat OSP Żyrzyn

Już 90 lat OSP Żyrzyn chroni i służy mieszkańcom naszej gminy i nie tylko. Jest to jedna z najstarszych Ochotniczych Straży na terenie powiatu puławskiego.

W tym roku dnia 20 maja na placu przed Domem Strażaka w Żyrzynie o godzinie 1130 zbiórką rozpoczęły się uroczyste obchody tego Święta, o 1200 msza Święta, po której wystąpiła orkiestra PSP Opoka z małym koncertem. Po koncercie Strażacy i zaproszeni goście mogli udać się na obiad i razem w miłej atmosferze powspominać jak to sie zaczęło.

Z inicjatywy społeczności wiejskiej w 1917 r. założono Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrzynie. Pomysłodawcami i założycielami byli: Stanisław Jankowski, Andrzej Mizura i Kacper Szczotka który został jej pierwszym naczelnikiem, a później wójtem gminy. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności w bardzo krótkim czasie stanęła drewniana strażnica. Plac pod budowę i drewno przekazał za darmo właściciel żyrzyńskiego majątku Stanisław Wessel, który pomagał również przy wyposażeniu jednostki w niezbędne hełmy i sikawki. Szybko okazało się, że drewniana strażnica jest niewystarczająca i w 1934 r. stanęła nowa - murowana, która służyła wszystkim przez ponad 50 lat. Następnym naczelnikiem, który pełnił swoją funkcję aż do 1995 r. był Wacław Grzęda. Pod jego dowództwem jednostka działała coraz prężniej. Przybywało druhów, którzy pragnęli służyć ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę. Docenił te starania Naczelnik Gminy Pan Tadeusz Kozłowski i dzięki jego wsparciu oraz przychylności w 1988 r. oddano do użytku wspaniały Dom Strażaka, a od 1997 r. Straż Żyrzyńska stała się posiadaczem Sztandaru, który ufundowali mieszkańcy Żyrzyna. Jednostka stale się rozwija, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, posiada potrzebne zaplecze i nowoczesny sprzęt pożarniczy, co jest bardzo ważnym elementem w tych strukturach, trzy dobrze wyposażone samochody są dumą prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Żyrzynie Pana Józefa Wiaka.

Ale nie tylko sprzęt jest ważny, ważni są również druhowie tej straży. Obecnie jest ich 58 w tym aż 8 to panie, które również tak jak i ich koledzy pragną służyć Bogu, Ojczyźnie i Ludziom. Dzięki dobrze układającej się współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Żyrzyn Andrzejem Bujkiem i Radą Gminy a jednostkami straży z terenu całej gminy, wszyscy druhowie z optymizmem patrzą w przyszłość.

Zarówno Wójt Gminy, jak i wielu członków Rady Gminy należą do tej braci strażackiej i wiedzą jakie są potrzeby OSP, dlatego tak łatwo mogą się porozumieć. Jedno z przykazań strażaka mówi o tym, że samo przywdzianie munduru strażackiego nie czyni już go strażakiem albowiem jeśli paraduje w mundurze a zaniedbuje swoje obowiązki, jest jako wilk w owczej skórze. Strażak ma być czujny jak kogut w nocy a orzeł w dzień, zawsze gotów na ratunek, ma spać jak zając a mężny być jak lew.

Uroczystość ta była doskonałym momentem do uhonorowania strażaków wyróżniających się spośród zastępu OSP Żyrzyn. Druhowie za swoją postawę otrzymali:

A tak widzi strażaków miejscowa poetka - Pani Krystyna Wawer:

Nie biorą zapłaty, czynem się nie chwalą,
dumni są z pomocy, jakiej udzielają.
Cześć Żyrzyńskiej Straży, za ich dzielne trwanie,
a Tym co odeszli, daj Panie wieczne spoczywanie.

Iwona Matysiak-Borucka