Dyplom z marzeń

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK) ufundowało stypendia dla 8 studentów I roku z terenu Gminy Żyrzyn.

Towarzystwo wspólnie z Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi już w ubiegłym roku rozpoczęło zbieranie i przekazywanie pieniędzy dla wyłonionych przez nich stypendystów. W ten sposób STOK uczestniczy w ogólnopolskim programie stypendialnym "Dyplom z marzeń" skierowanym do maturzystów, którzy podejmują decyzję o studiowaniu.

Stypendia te mają ułatwić zdolnej, acz gorzej sytuowanej młodzieży z terenów wiejskich, start na studiach i odnalezienie się w nowej dla nich rzeczywistości. W roku ubiegłym udało się wyłonić 9 stypendystów, którzy otrzymywali miesięcznie 350 zł.

Towarzystwo pozyskało na nie pieniądze z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z budżetu Gminy Żyrzyn. W tym roku stypendia otrzymało 8 studentów.

W celu przekazania aktów stypendialnych wyłonionym stypendystom, 10 listopada 2007 r. została zorganizowana uroczystość, w której wzięli udział: Wójt Gminy Żyrzyn, radni Rady Gminy Żyrzyn, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Żyrzyn, dyrektorzy szkół maturalnych, których absolwentami są stypendyści, darczyńcy, członkowie i działacze STOK oraz rodzice stypendystów. Programowi stypendialnemu realizowanemu przez STOK na terenie Gminy oraz uroczystości towarzyszy hasło, cytat z wypowiedzi Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi". Członkom i działaczom STOK to hasło towarzyszy w codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Myśl ta jest dla nich najwyższą nagrodą i motywacją do podejmowania się pracy społecznej na rzecz młodego pokolenia.

Podczas uroczystości stypendia przekazywali studentom zarówno przedstawiciele władz gminy, STOK oraz dyrektorzy szkół zaproszeni na uroczystość.

Stypendia otrzymali: Marzena Miazga z Żerdzi studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Michał Wiak z Parafianki, student budownictwa na Politechnice Warszawskiej, Bożena Zatorska z Żyrzyna, studentka rolnictwa na Akademii Rolniczej w Lublinie, Urszula Wiejak z Żerdzi, studentka administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sławomir Gołąbek z Bałtowa, student elektroniki i technik informatycznych na Politechnice Warszawskiej, Mariusz Prądzyński z Woli Osińskiej, student budownictwa na Politechnice Lubelskiej, Piotr Marek z Zagród, student zootechniki na Akademii Rolniczej w Lublinie i Przemysław Goluch ze Skrudek student fizyki na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystość została uświetniona występem grupy baletowej "Etiuda" z Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" pod kierunkiem Zofii Stec. Ta świetnie przygotowana grupa zaprezentowała gościom wiązankę różnorodnych tańców, od klasycznych po nowoczesne. Na koniec porywająco wykonali taniec irlandzki w butach do głośnego stepu. Głośno, dynamicznie, rytmicznie i z gracją odtańczony taniec irlandzki był ukoronowaniem świetnego i oryginalnego programu, który przeplatany był piosenkami w wykonaniu młodej piosenkarki z Puław Anny Traciłowskiej. Należą im się za to wielkie uznanie i podziękowania.

Prezes STOK
Leszek Gorgol