Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR IV/2007

"Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina Święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud"

Niech ta Boża Dziecina przyniesie wszystkim mieszkańcom Gminy Żyrzyn zdrowie, spokój, szczęście i da nadzieję, że nadchodzący Nowy 2008 Rok będzie lepszy, że spełni Państwa oczekiwania, a także marzenia.

Z wyrazami życzliwości
Andrzej Bujek
Wójt Gminy Żyrzyn