Pieczony ziemniak jednoczy społeczność

Już po raz czwarty w Kośminie obchodzono Święto Pieczonego Ziemniaka.

Organizatorami byli Urząd Gminy w Żyrzynie, Gminna Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna w Kośminie, Rady Sołeckie Kośmina i Strzyżowic, Stowarzyszenia Mieszkańców Pradoliny Wieprza "Kossakówka", Stowarzyszenie Ekologiczne Kośmin "Stawy Neptuna".

W programie uroczystości były gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, występ zespołu tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Kośminie, ognisko i wspólne biesiadowanie przy śpiewie "Kapeli Pośpiechów z Ryk". Festyn prowadził społecznie i przygotował oprawę muzyczną pan Stanisław Wilczak z Kośmina. Imprezę uświetniła obecność harlejowców. Ich udziałem w festynie bardzo interesowała się młodzież. Największą atrakcją był lot balonem, który udostępnił nieodpłatnie Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Szczególne podziękowania należą się prezesom: Panu Grzegorzowi Kapuście i Panu Jerzemu Pyzie. Duży wkład w organizację tej imprezy wniósł mieszkaniec Kośmina Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach Pan Adam Chachaj.

Zainteresowaniem cieszyło się stoisko Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Sery były pyszne! Pracownikom dziękujemy za poświęcenie czasu.

Organizację festynu wsparli finansowo: OSM Ryki, Urząd Gminy w Żyrzynie, państwo: M. i W. Milczarczykowie, A. i J. Milczarczykowie, L. i K. Kowalczykowie, M. Chojak, L. i A. Kamola, K. i B. Rułka.

Pyszny bigos zasponsorowali państwo Rzetelscy właściciele baru Belweder w Parafiance. W organizację festynu włączyli się pracownicy UG w Żyrzynie i lokalna społeczność.

Dyżur przy ognisku trzymali Strażacy z OSP w Kośminie.

Atrakcji było wiele my wspominamy tylko o kilku:

- pięknie tańczyły i śpiewały dzieci, które przygotowały Panie Anna Wójcik i Ewa Szymanek - nauczycielki SP w Kośminie. Dzieci miały też możliwość wykazać się talentami artystycznymi w konkursach przeprowadzonych przez Panie Jolantę Wąsik i Barbarę Bujek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie. - wielką siłą i precyzją musieli wykazać się dorośli i młodzież w konkursach. Największym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny.

Przy tańcu, muzyce i śpiewie biesiadowaliśmy do późnych godzin nocnych.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym. Cieszymy się, że bawili się Państwo z nami.

Zapraszamy w przyszłym roku, po wykopkach ziemniaków.

Organizatorzy