Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR III/2007

"POZOSTAŃCIE WIERNI
TRADYCJOM WASZYCH PRAOJCÓW"

Jan Paweł II