Spotkanie przy Betlejemskim Światełku

Już siedemnasty raz skautowy łańcuch serc i rąk przywiózł do Polski z Groty Narodzenia Chrystusa z Betlejem Światło Pokoju. Po raz kolejny ten jasny płomyk powędrował do polskich domów, kościołów, szpitali i wszystkich tych miejsc, gdzie jego moc rozprasza samotność, cierpienie, wątpliwości. W małej grocie w Betlejem ponad 2000 lat temu narodził się Bóg-Człowiek, który zmienił oblicze Ziemi. Narodził się jako bezbronne dziecko, a przed nim stało wielkie wyzwanie - zmiany ludzkich serc.

Betlejemskie Światło Pokoju zostało zapalone w Grocie Narodzenia w Betlejem. W niedzielę 16.12.2007 harcerze Hufca Puławy odebrali je od skautów słowackich na Łysej Polanie. Byli wśród nich również harcerze naszej drużyny istniejącej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Przywieźli je, by jak co roku trafiło do naszych domów, by pomogło nam stawiać sobie wyzwania i realizować je.

17.12.2007 pod patronatem Wójta Gminy Żyrzyn Pana Andrzeja Bujka, odbyło się w Gimnazjum spotkanie przy Betlejemskim Światełku. Było ono okazją do podsumowania całorocznej pracy drużyny i zaprezentowania jej rezultatów.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Pan Marszałek Marek Flasiński, Pan Marek Błaszczak - Lubelski Kurator Oświaty, Pani Zdzisława Ziubrynowicz - Wizytator Lubelskiego Kuratorium i wiele wspaniałych osób, dzięki którym Ci młodzi ludzie realizować mogą swoje zamierzenia.

Harcerze zaprezentowali pokazem slajdów cały rok swojej pracy. Zaproszeni goście byli zaskoczeni tym, jak wiele udało się osiągnąć.

Wielkim wyróżnieniem dla nas była propozycja Pana Kuratora, zaprezentowania szkoły na spotkaniu dyrektorów szkół Kuratorium Lubelskiego jako "Przykładu dobrych praktyk".

Podczas spotkania harcerze nagrodzili tytułem Honorowego Członka Rady Przyjaciół Drużyny osoby, które w tym roku pomagały drużynie we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach. Byli wśród nich: Pan Poseł Włodzimierz Karpiński (sprawujący honorowy patronat nad wymianą drużyny ze skautami francuskimi), Pan Marszałek Marek Flasiński, Pan Wójt Andrzej Bujek, Pani Sekretarz Iwona Góźdź, Pan Dyrektor Gimnazjum Stanisław Odzioba, Pani Dyrektor Banku Marianna Kęsik, Pan Nadleśniczy Ryszard Płecha, Druh Komendant Bogdan Cybula, Pan Dyrektor Wiesław Chajduk i Pan Prezes Jerzy Pyza.

To prawdziwi przyjaciele tych młodych ludzi. Sami mogą oni niewiele, ale mając takich przyjaciół mogą wszystko. Przed nami kolejny rok pracy, nowe wyzwania. Wiemy już, ze razem możemy zrobić wiele dobrego dla Naszej Małej Ojczyzny.

Jeszcze raz za wszystko dziękujemy.

Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!

Harcerze 9 DSH "Gordon"
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie