Wielkie święto w Gimnazjum

W dniu urodzin Jana Pawła II - 18 maja 2006 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Gimnazjum w Żyrzynie. Zostali na nią zaproszeni ks. Biskup Ryszard Karpiński, posłowie na Sejm RP Małgorzata Sadurska i Włodzimierz Karpiński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Mirosław Grzęda - prezes BIOWET-u, Kierownik Oddziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Marian Kawałko, wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Marek Błaszczak i starszy wizytator Zdzisława Ziubrynowicz, starosta Powiatu Puławskiego - Marian Żaba i wicestarosta Tomasz Jaremek, księża, radni Gminy Żyrzyn, Wójt Gminy - Andrzej Bujek i jego zastępca Waldemar Gędek oraz pracownicy samorządowi Gminy Żyrzyn, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, sponsorzy, przedstawiciele organizacji społecznych, przewodniczący Rady Rodziców 6-letniej historii szkoły oraz obecni, rodzice i mieszkańcy gminy, nauczyciele i pracownicy, uczniowie, delegacje z pocztami sztandarowymi ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Kośminie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie i Osinach oraz Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Żyrzynie.


Uroczyste zawieszenie sztandaru na drzewcu

Wielkie święto rozpoczęło się o godzinie 900 Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Żyrzynie, którą koncelebrował biskup Diecezji Lubelskiej Ryszard Karpiński z udziałem ks. Dziekana Józefa Brodaczewskiego, ks. Kanonika Eugeniusza Mikity, ks. Kanonika Henryka Józefko i ks. Tomasza Surmy. Podczas mszy poświęcono sztandar wniesiony przez przedstawicieli fundatorów: Zenobię Krzowską - Dyrektora Banku Spółdzielczego w Żyrzynie, Andrzeja Bujka - Wójta Gminy Żyrzyn, Tomasza Jaremka - wicestarostę Powiatu Puławskiego. W homilii biskup nawiązał do Patrona i Jego pielgrzymowania, na szlaku którego znalazł się Lublin.


Dekoracja pełna wyrazu i symboliki (fotel, z którego korzystał Jan Paweł II podczas mszy świętej w Lublinie w 1987 roku)

Następnie w kościele odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli Gimnazjum Beatę Matyjankę, Iwonę Szulikowską-Tomaszewską, Bożenę Madoń. Recytacjom uczniowskim towarzyszyła prezentacja multimedialna autorstwa Roberta Biskupa oraz chóru szkolnego pod kierunkiem Małgorzaty Bary. Montaż rozpoczynało oratorium "Tu es Petrus" - Ty jesteś skała. Ten cytat z Ewangelii to nawiązanie do postaci Papieża Polaka, do Jego postawy naśladującej pierwszego następcę Chrystusa na ziemi. Młodzież zaprezentowała sylwetkę swego Patrona. Chwilą refleksji, zadumy i wspomnień stało się przywołanie Jego biografii, twórczości, fragmentów kazań, zaś towarzysząca prezentacja przywracała wciąż żywe wspomnienia o Janie Pawle II. Wielu uczestników nie kryło wzruszenia wspominając Ojca Świętego.

Scenografię uroczystości stanowił napis tytułowy umieszczony nad ołtarzem, zaś na schodach prowadzących do ołtarza został rozłożony świeży, zielony mech z bielejącymi gdzieniegdzie konwaliami. Wśród nich znajdował się fotel, przywieziony specjalnie na tę okazję z Katedry Lubelskiej, na którym siedział Papież, odprawiając Mszę Świętą podczas pobytu w Lublinie na Czubach. Ten symbol uczestnictwa naszego Wielkiego Rodaka w uroczystościach był szczególnie wzruszający.


Część oficjalna odbyła się na placu przy Gimnazjum

Dalsza część uroczystości, którą prowadził wicedyrektor Zbigniew Marzec odbyła się na placu przed budynkiem Gimnazjum. Dyrektor Stanisław Odzioba w oficjalnym wystąpieniu powitał gości, a w przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na brak ideałów wśród współczesnej młodzieży, wyraził nadzieję, że dla naszego Gimnazjum człowiekiem wskazującym drogę stanie się Patron, którego życie dostarcza wielu przykładów godnych naśladowania. Następnie przewodniczący Rady Gminy Jacek Furtak odczytał akt nadania imienia Gimnazjum i przekazał go Dyrektorowi Szkoły.

Kolejny uroczysty punkt programu to przekazanie sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II. Od przedstawicieli sponsorów przejął go dyrektor Stanisław Odzioba, a następnie przekazał w ręce uczniów z posłannictwem takich wartości jak miłość, tolerancja, poszanowanie godności, otwarcie na drugiego człowieka - wartości bliskich naszemu Patronowi. Goście w swoich wystąpieniach gratulowali społeczności Gimnazjum wyboru i wyrazili nadzieję, że nauczanie Wielkiego Polaka będzie rzutowało na postawy młodzieży. Na ręce dyrektora złożyli pamiątkowe upominki.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i obrazu z wizerunkiem Patrona

Ważnym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem "Jan Paweł II 1918 - 2005" oraz obrazu przedstawiającego wizerunek Patrona, tego uroczystego aktu dokonali posłowie na Sejm RP Małgorzata Sadurska i Włodzimierz Karpiński oraz wicekurator Marek Błaszczak, po czym Biskup Ryszard Karpiński dokonał ich poświęcenia.

Dyrektor Stanisław Odzioba na zakończenie podziękował wszystkim sponsorom: Radzie Gminy Żyrzyn, BIOWET-owi, Tomaszowi Jaremkowi, Bankowi Spółdzielczemu w Cycowie i oddziałowi w Żyrzynie, Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, przedsiębiorstwu "Wiki" - Gorzelnia w Żyrzynie, państwu Agnieszce i Jarosławowi Milczarczykom sklep spożywczy "Nasze sklepy" w Żyrzynie, Radzie Rodziców Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi, Marcie Andale - autorce obrazu z wizerunkiem Patrona, Szkolnemu Kołu PCK, uczniom Gimnazjum i na ich ręce złożył pamiątkowe dyplomy. Następnie wszystkich gości zaprosił na wystawę fotograficzną pt. "Jesteśmy Twoją spuścizną, nie damy Ci umrzeć". Wystawa była okazją do prezentacji takich wartości jak: miłość, Ojczyzna, pokój, tolerancja, praca, radość. Goście zwiedzali wystawę, a refleksjami z uroczystości podzielili się dokonując wpisu do Księgi Pamiątkowej.

Dzień ten był ważnym momentem dla społeczności naszej Gminy. Dla wielu okazją wspomnień i wzruszeń. A nauka zawarta w słowach "Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" - drogowskazem do samodoskonalenia i bycia lepszymi ludźmi.

B. Madoń