"Witaj Majowa Jutrzenko..."

215 lat. Jakże duża odległość czasowa dzieli nas od ważkich dla narodu polskiego wydarzeń - Konstytucji 3 Maja.

Dziś w wolnej ojczyźnie staramy się przywołać pamięć o tamtych dniach, wskrzesić "przeszłość, która śpi".

Jesteśmy dumni, że na terenie naszej gminy od kilkunastu lat niezwykle uroczyście świętuje się dzień 3 Maja, coraz to w innej miejscowości, w innej scenerii i formie. Wzrusza nas na pewno niecodzienny wygląd wsi - powiewające na wietrze biało-czerwone flagi, których jest z każdym rokiem więcej. Świadczą one, iż mieszkańcy przywiązują ogromną wagę do symboli narodowych mających swoistą historyczną wymowę.

Tegoroczna uroczystość w Żyrzynie miała wyjątkowy charakter, głównie za sprawą jej organizatora - Urzędu Gminy. Uświetnili ją swoim przybyciem dostojni goście: Małgorzata Sadurska - poseł na Sejm RP, Mirosław Grzęda - przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Marian Żaba - starosta powiatu puławskiego, wicestarosta Tomasz Jaremek, przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego - Paweł Nakonieczny, prezes Banku Spółdzielczego w Cycowie - Jadwiga Mazurkiewicz. Obecni byli też radni Rady Gminy Żyrzyn, sołtysi, strażacy, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, licznie przybyli mieszkańcy gminy Żyrzyn, a także sąsiednich gmin.


Ślubowanie Króla Augusta III przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie

Nawet aura zdawała się brać udział w majowym święcie. Niebo zachwycało czystym błękitem, słoneczko uśmiechało się wesoło, zieleń starała się być jeszcze zieleńsza.

"Witaj Maj. Trzeci Maj" - rozbrzmiewały wszędzie znamienne słowa niosące nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Podczas mszy świętej w żyrzyńskim kościele modliliśmy się wspólnie za twórców wielkiego dzieła - Konstytucji 3 Maja, za poległych w walkach o wolność ojczyzny, za cały naród, za pomyślność kraju. W świątyni królowały poczty sztandarowe szkół z gminy Żyrzyn, ochotniczych straży pożarnych, Zarządu Gminnego PSL. We mszy koncelebrowanej przez księży kanoników Eugeniusza Mikitę i Henryka Józefko w asyście księży Andrzeja Mizury i Tomasza Surmy uczestniczyli młodzi żołnierze z Grupy Rekonstrukcji Historycznych oraz Związku Strzeleckiego z Puław, Lublina, Biłgoraja i Krakowa. Ich obecność sprawiała, iż nabożeństwo miało niecodzienny charakter oraz podniosłą atmosferę.


Zgromadzeni goście hojnie obdarowywali młodych żołnierzy

Złożenie kwiatów w hołdzie poległym bohaterom z 1920 roku podkreślało patriotyczny wymiar uroczystości. Ze względu na swą wyjątkowość i siłę, utrwaliła się mocno w świadomości widzów prezentowana w plenerze rekonstrukcja działań batalistycznych - bitwy z września 1939 r. Pobudziła ona wyobraźnię i przeniosła w coraz bardziej odległy czas wojny. Starsi wspominali ze łzami wzruszenia te dni grozy, młodsi zaś poznawali atmosferę tamtych lat. Wycie syren, naelektryzowane lękiem powietrze zdawało się krzyczeć - wojna! Oglądanie tego widowiska poruszało do głębi, skłaniało do refleksji, budziło pamięć o tych, którzy polegli w walkach o wolną Ojczyznę. Grupie Rekonstrukcji Historycznych, działającej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach - pod kierunkiem ks. Andrzeja Mizury, należą się szczególne słowa uznania.


Rekonstrukcja działań batalistycznych przeniosła widzów w odległe czasy wojny

Wielu wrażeń dostarczyła także inscenizacja historyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Młodzi artyści z powagą kreowali swoje role. Zsynchronizowana z treścią muzyka, barwne stroje, układy taneczne budowały odświętny nastrój.

Impreza zgromadziła licznych widzów, którzy gorąco oklaskiwali poszczególne punkty programu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum czekali na podsumowanie konkursów (plastycznego, multimedialnego). Ogłoszenie ich wyników przyjmowano gromkimi brawami.


Grochówka wojskowa była jedną z wielu atrakcji festynu

Miłośnicy pieśni patriotycznej mogli się czuć usatysfakcjonowani słuchając laureatów przeglądu: chóru SP w Żyrzynie, zespołu z Gimnazjum w Żyrzynie, zespołu "Kotlinianki" oraz grupy strażaków z Kotlin.

Na strudzonych uczestników majowego festynu czekała wojskowa grochówka. Można było również zaspokoić apetyty na kiermaszu wyrobów i potraw regionalnych, przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Borysowie, Kotlinach, Osinach.

Wiele elementów złożyło się na sukces wykonawców i organizatorów tej patriotycznej uroczystości: oryginalny scenariusz, trafnie wybrane miejsce, bogaty i różnorodny repertuar, ogromne zaangażowanie artystów, umiejętna reżyseria całego widowiska oraz głębokie przeżycia licznie zgromadzonej publiczności - wszystko to przyczyniło się do emocjonalnego odbioru. Należy tylko przyklasnąć takim inicjatywom inspirowanym przez Urząd Gminy w Żyrzynie, ponieważ stanowią one żywą lekcję patriotyzmu.


Rota w wykonaniu OSP w Kotlinach podbiła serca publiczności

Serdeczne gratulacje, słowa szczególnego uznania, gorące podziękowania dla inicjatorów, organizatorów, współorganizatorów, a także osób przygotowujących piękny program artystyczny i kulinarny festynu rodzinnego z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Takie jak ta, uroczystości, podkreślają wagę słów wypowiedzianych przez Papieża Jana Pawła II, wielkiego patriotę Polaka rodem z Wadowic "Ojczyzna jest darem i zadaniem..."

Mieszkanka Żyrzyna