Społeczne Budowanie w Osinach

W roku 2002 na zebraniu wiejskim w Osinach zaakceptowano rozbudowę strażnicy o sanitariaty i pomieszczenie kuchni. Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Strażnicy w Osinach. Wraz z dobudową sanitariatów przeprojektowana została część starego budynku OSP, powiększając powierzchnię o jedną kondygnację tzn. poddasze użytkowe.


Część strażnicy powiększona o poddasze

W wyniku przeprojektowania dodatkowo powstała sala zebrań, pomieszczenie dla Zarządu OSP Osiny, łazienka oraz dwa pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich.


Kuchnia w trakcie remontu

Prace budowlane rozpoczęto wspólnymi siłami druhów OSP oraz społeczeństwa Osin. Zebrano darowizny pieniężne z miejscowości ok. 4000 zł co pozwoliło pokryć koszty projektu oraz opłaty prac murarskich. Również Zarząd OSP wsparł finansowo budowę z wynajmu chłodni.

W ciągu 3 lat rozbudowy Budżet Gminy Żyrzyn przeznaczył na ten cel kwotę 75756 zł.

Spośród prac społecznych na podkreślenie zasługuje wykonanie konstrukcji dachowej na budynku przez Pana Tadeusza Mrozka na wartość ponad 2500 zł. W obniżeniu kosztów budowy pomogły instytucje: Nadleśnictwa Puławy oraz IUNG Puławy w darowiźnie drewna tartacznego na konstrukcję dachową.


Sanitariaty

W budżecie 2006 r. Gminy Żyrzyn na wykończenie strażnicy przeznaczono 10000 zł. Do wykonania pozostało: przyłącze gazu, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie tynków zewnętrznych, docieplenie sufitu poddasza i inne drobne wykończenia.

Przewiduje się oddanie nowobudowanej części strażnicy w bieżącym roku, by służyła społeczeństwu Osin pod wynajem na okolicznościowe imprezy, a także organizacjom OSP, KGW i młodzieży.

Społeczny Komitet Budowy Remizy