"Spójrz na mnie i podążaj za mną"

"Spójrz na mnie i podążaj za mną" to tytuł projektu jaki dostał dofinansowanie w wysokości 12400 zł z Fundacji J.A. Komeńskiego, o którym pisaliśmy w ostatnim wydaniu Gościńca Żyrzyńskiego.

W ramach tego projektu w naszej gminie zostaną przeprowadzone różne przedsięwzięcia na rzecz dzieci i z udziałem dzieci m.in.: warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców oraz spotkania rodziców, nauczycieli i dzieci z psychologiem i logopedą. Koordynatorem tego projektu jest Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK).

Pierwsze warsztaty teatralne już się odbyły w dniach 7 i 8 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie. Udział w nich wzięło 18 osób: nauczyciele ze wszystkich szkół z terenu Gminy Żyrzyn, opiekunowie świetlic wiejskich oraz rodzice.


Prowadzący warsztaty pan Michał Stanowski razem z grupą uczestników

Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom podstawowych umiejętności warsztatowych niezbędnych do prowadzenia działań artystycznych z dziećmi.

Zajęcia prowadzili przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Lublina. PSPiA KLANZA prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych, promuje aktywujące metody pracy z grupą, tworzy warunki do rozwoju różnych grup dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem metod aktywnych.


Uczestnicy warsztatów podczas ćwiczeń praktycznych - swobodna ekspresja twórcza

Zajęcia warsztatowe obejmują różne metody pracy m.in.: wykład, praca w grupach, etiudy teatralne, warsztat lalkowy, choreoterapia, improwizacja ruchowa, ekspresja ciała i inne.

Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2006 r., również w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.


Choreoterapia - ruch, taniec, wyobraźnia ruchowa, ekspresja przy muzyce

T.G.