Informacje

Opóźnienia w wysyłaniu wniosków.
Termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności bezpośrednich i z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania rozpoczął się 15 marca jednak jak do tej pory większość rolników, także w naszej Gminie, nie otrzymała wniosków. Wiąże się to z tym, iż w rtoku 2006 rolnicy oprócz wniosku już częściowo wypełnionego (spersonalizowanego) mają również otrzymać załączniki graficzne tzn. fragmenty map ewidencyjnych, zdjęcie lotnicze lub satelitarne przetworzone na mapę. ARiMR zleciła wydrukowanie i dostarczenie tych dokumentów producentom rolnym firmie - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Niestety ta, tak dużemu zamówieniu nie sprostała i nie wywiązała się z terminu realizacji zadania (do 2 kwietnia 2006 r.). Zobowiązała się natomiast na doręczenie rolnikom wszystkich dotychczas nie wydrukowanych częściowo wypełnionych wniosków w terminie do 20 kwietnia 2006 r., a pozostałych załączników graficznych do 20 maja 2006 r.

Według przepisów rolnik powinien w wymaganym terminie (do 15 maja) złożyć spersonalizowany wniosek natomiast dostarczenie załączników graficznych po wymaganym terminie jest dopuszczalne. Tak więc trzeba będzie dwa razy pofatygować się do biura ARiMR. Niewykluczone, że terminy te zostaną wydłużone, gdyż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedłużenie dla Polski składania wniosków z tego programu. Na decyzję czekamy, a rolnicy niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Tym, którzy czekają na wpłynięcie pieniędzy na konta bankowe za rok 2005 z w/w programu przypominamy, że ARiMR ma czas do 30 czerwca 2006 r.

W tym roku również GCI pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków.