Ogłoszenia o konkursach

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza:

I. Konkurs plastyczny p.t.: "Droga do wolności" adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żyrzyn.

  1. technika wykonania dowolna,
  2. format nie mniejszy niż A3,
  3. wykonanie indywidualne bądź w grupach nie większych niż 3 osoby,
  4. tematyka: historia polski w latach 1791 - 1989.

Prace należy przygotować i dostarczyć do dnia 26 kwietnia 2006 r. do Gimnazjum w Żyrzynie.


II. Konkurs na prezentację multimedialną adresowany do mieszkańców Gminy Żyrzyn pasjonatów historii. Temat prezentacji: historia Polski w latach 1791 - 1989 ze szczególnym uwzględnieniem działań niepodległościowych na terenie Powiatu Puławskiego i Gminy Żyrzyn. Prezentacje mogą być przygotowane indywidualnie bądź w grupach 5 osób. Prace powinny spełniać następujące kryteria:

  1. w przypadku filmu i animacji - nie dłużej niż 20 minut,
  2. w przypadku pokazu slajdów - nie więcej niż 30 slajdów,
  3. w przypadku serwisu www - nie więcej niż 30 stron.

Projekty należy składać do dnia 26 kwietnia 2006 r. na płytach CD do Urzędu Gminy Żyrzyn.


III. Przegląd pieśni patriotycznej - który odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. do lat 16 - zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjum,
  2. powyżej 16 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe (grupy parafialne, zespoły śpiewacze, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, zespoły familijne).

Każdy wykonawca może wykonać maksymalnie dwa utwory o tematyce patriotycznej (maksymalnie 8 minut na występ). Zgłoszenia na piśmie należy składać do 14 kwietnia 2006 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn. Przegląd odbędzie się 23 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.

Występ laureatów przeglądu pieśni patriotycznej oraz rozstrzygnięcie w/w konkursów nastąpi w dniu 3 maja 2006 r. podczas uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja.