215 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wójt Gminy Żyrzyn zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystościach z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody święta Konstytucji będą przebiegały pod hasłem "Od historii się wszystko zaczęło" - słowa wypowiedziane przez Papieża Jana Pawła II. Uroczystości te odbędą się w dniu 3 maja 2006 r. na placu przed budynkiem Gimnazjum w Żyrzynie i będą przedmową do wydarzeń, które nastąpią 18 maja 2006 r. W tym dniu w Gimnazjum w Żyrzynie odbędą się uroczystości związane z poświęceniem sztandaru oraz uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II, które otrzymała decyzją Rady Gminy Żyrzyn (Uchwałą nr XXXI/164/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żyrzynie).

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbywać się będą co roku i przyczynią się do budowania więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego. (..) gdyż bez historii, bez kultury narodowej, tradycji i patriotyzmu nie ma życia narodu.

W związku z uroczystymi obchodami święta ogłaszane są konkursy adresowane do mieszkańców gminy, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas w/w uroczystości.