Przekaż 1% swojego podatku

Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazania 1% należnego podatku do organizacji pożytku publicznego zamiast do Urzędu Skarbowego. Redakcja jak i środowiska związane z edukacją naszych małych dzieci zachęcają do przekazania nawet drobnych kwot na rzecz Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego w Warszawie. Fundacja ta już od trzech lat współpracy z Gminą Żyrzyn wspomaga nas w otworzeniu i prowadzeniu sześciu Klubów Przedszkolaka, finansuje ze środków unijnych utrzymanie dwóch z nich, a ostatnio przeznacza na szkolenia naszych nauczycieli i innych liderów pracy społecznej znaczne pieniądze na poprawienie kształcenia małych dzieci. Gmina współpracując z Fundacją realizuje w tym roku trzy programy. W ubiegłym roku Fundacja dochody z 1% przeznaczyła na zakup książeczek i zabawek edukacyjnych dla 48 Klubów Przedszkolaka w całej Polsce, w tym również dla naszych dzieci, a w tym roku postanawia postąpić podobnie.

Jak widać Fundacja wiele robi dla rozwoju i edukacji naszych dzieci i jest autentyczną, wiarygodną organizacją, która potrafi zrobić coś dla wsi i dlatego nasza wdzięczność dla Fundacji może wyrazić się również w postaci odpisu 1% podatku. Wszelkie informacje jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji im. J.A.Komeńskiego można uzyskać na jej stronie internetowej lub w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie.

L.G.