"Hej Kolęda, Kolęda..."

26 grudnia jest drugim dniem świąt Bożego Narodzenia. Zwyczajowo otwiera on czas zabaw i obchodów kolędniczych. Jest także świętem odwiedzin, pamięci sąsiedzkiej, spotkań, przyjęć oraz wesel.

W świąteczny wieczór zgodnie ze staropolskim zwyczajem na drogi wyrusza orszak kolędników z gwiazdą, turoniem, szopką oraz śpiewem kolęd. Zwyczaj kolędowania istnieje w Polsce od dawna i był wielką atrakcją dla mieszkańców wsi. Niekiedy przebierańców odwiedzających od Bożego Narodzenia domostwa traktowano jako ukrytych za maskami posłańców z innego świata, przynoszących w darze życzenia na nadchodzący rok. Wierzono też, że moc tych słów może zmienić życie człowieka na lepsze. Obecnie zwyczaj kolędowania zanika. Na szczęście są jeszcze miejsca, gdzie kultywuje się tradycję. Jednym z nich jest nasza gmina. Począwszy od 26 grudnia grupy kolędników odwiedzały już domy w Kotlinach, Zagrodach, Żyrzynie, Osinach, głosząc Dobrą Nowinę i życząc pomyślności w Nowym Roku.


Wędrujący po Osinach kolędnicy

Kolędnikami są przede wszystkim dzieci, które przebierają się w starannie przygotowane stroje, jest wśród nich Król Herod, Anioł, Diabeł, Śmierć, Maryja, św. Józef. Śpiewają przy tym znane polskie kolędy i recytują krótkie rymowanki. Należy się cieszyć, że duch kolędowania nie zanikł i jest pielęgnowany wśród najmłodszych. Samo kolędowanie zaś jest dla nich powodem do dumy, a także okazją do świetnej zabawy.


Tradycja kolędowania nie zanikła także w Kotlinach

A.G.

Wśród zawiei, wśród śnieżycy
Białą drogą od chat do chat
Wędrują kolędnicy
Rozśpiewani w cały świat.
Noc wesoła brzmi kolędą
Raźno chrupie śniegu skrzyp,
Ludzkie twarze dookoła
Wyglądają spoza szyb.
Idziem wsiami i miastami
Dziś nam każdy z serca rad
Cała Polska śpiewa z nami
Każda chata, blok czy sad.
A witajcie dobrzy ludzie
Otwierajcie okna, drzwi,
Przynosimy wieść o cudzie
Co po całej ziemi brzmi.
Bóg się Rodzi Moc truchleje
Serca swoje chciejcie wznieść
Po śnieżycy po zawiei
Głoście wszędzie dobrą wieść.
Dobrej wieści pokój w świecie
Dobrą wolę Bóg nam daj
Podnieś rączkę Boże Dziecię
Pobłogosław Polski kraj.

Krystyna Wawer