Najlepsi w naszej Gminie

Doroczne nagradzanie najlepszych uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej i klas trzecich Gimnazjum Nagrodą Wójta, należy już do żyrzyńskiej tradycji. Również w tym roku uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, odbiorą z rąk Wójta Gminy Żyrzyn nagrody za bardzo dobrze wykonaną pracę.

Jak mówią nauczyciele, ta forma motywowania dzieci zdała egzamin, gdyż uczniowie wiedząc na początku roku szkolnego, że za swoją pracę mogą być nagrodzeni, starają się zdobywać jak najlepsze oceny. Regulamin przyznawania takiej nagrody wymagał średniej powyżej 5,0, wzorowego zachowania oraz dodatkowych osiągnięć w nauce, reprezentowania szkoły na szczeu gminnym, powiatowym w konkursach i olimpiadach. Z całej naszej gminy taką nagrodą zostało wyróżnionych 38 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:
Jowita Wawer5,60
Olga Bogusz5,30
Martyna Długosz5,20
Klaudia Chabros5,00
Joanna Kłopot5,00
Martyna Skrzypiec5,00
Joanna Leśko5,40
Emilia Mikos5,00
Adrianna Furtak5,00
Ewelina Goluch5,30
Adam Rułka5,20
Michał Nakonieczny5,10
Patrycja Dudek5,00
Katarzyna Wałach5,00

Szkoła Podstawowa w Skrudkach:
Grzegorz Abramek5,00
Radek Kamola5,10
Natalia Kołodyńska5,30
Agnieszka Trąbińska5,30

Szkoła Podstawowa w Kośminie:
Małgorzata Gągała5,20
Ewelina Rybak5,10

Szkoła Podstawowa w Osinach:
Aleksandra Kuta5,66
Justyna Wiejak5,20
Paweł Cygan5,20

Gimnazjum w Żyrzynie:
Karolina Gąsowska5,07
Maksymilian Kozłowski5,29
Łucja Mizura5,07
Damian Pietrasiak5,14
Małgorzata Wydra5,29
Magdalena Rokita5,36
Justyna Pękala5,14
Ilona Marek5,07
Katarzyna Kamola5,00
Beata Stalęga5,29
Magdalena Olszewska5,21
Ewa Zarzeka5,07
Małgorzata Kozdrój5,00
Justyna Zabiegła5,00
Anna Szaniawska5,00

Duża ilość nagrodzonych uczniów naszych szkół, świadczy o poziomie posiadanej i przyswojonej wiedzy i pielęgnowanych zdolnościach.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich rodzicom i rodzinom gratulujemy osiągniętych wyników oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Przed nami wakacje, które podobno w tym roku będą słoneczne. Dla tych, którzy awansowali klasę wyżej to rutyna, dla tych co skończyli dany typ szkoły - nowe wyzwanie.

Życzymy wszystkim uczniom, aby mieli odwagę marzyć
i żeby starczyło im umiejętności i wytrwałości,
aby sięgnąć do gwiazd.
Nauczycielom życzymy satysfakcji z efektów swojej pracy
i dobrych warunków pracy.

(red.)