Jest stowarzyszenie

Już po raz kolejny w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie odbyło się spotkanie Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci. Spotkanie odbyło się 20 maja 2005 r. i było uwieńczeniem pewnego etapu działań, jakie podejmowali uczestnicy kolejnych spotkań. Dzięki decyzji wszystkich zebranych powstało stowarzyszenie: Społeczne Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK). Na zebraniu wzolbrany został Komitet założycielski oraz władze STOK. Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego Gminy Żyrzyn został Leszek Gorgol, a Wiceprezesem Beata Osiak.

"Stowarzyszenie będzie miało na celu podejmowanie działań zmierzających do stworzenia najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży Gminy Żyrzyn. Przedmiotem prac Stowarzyszenia będą zagadnienia pomagające w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne" - czytamy w Statucie STOK.

Realizacja głównego celu odbywać się będzie poprzez:

To są tylko przykłady tego, czym w przyszłości będzie zajmować się Towarzystwo. Zapraszamy i zachęcamy pozostałych mieszkańców naszej gminy i nie tylko, do włączenia się we wspólne działania na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego terenu.

(red.)