Czy zakładać grupy producenckie?

Coraz więcej osób w ostatnim czasie odwiedza Gminne Centrum Informacji, aby dowiedzieć się o zasady tworzenia grup producenckich. Cieszy nas zainteresowanie rolników, gdyż należy przyznać, że potrzeba organizowania się rolników, to w dzisiejszych realiach już konieczność, która pozwoli dostosować się do potrzeb rynku. Zrobili to już rolnicy we wszystkich rozwiniętych krajach Europy i świata, muszą to zrobić również nasi rolnicy. Dziś mamy jeszcze szansę zaistnienia na rynku. Za kilka lat, kiedy rynek wypełnią silni pośrednicy, będzie znacznie trudniej. Nie czekajmy na gorsze czasy po prostu zróbmy to!

Jak zorganizować grupę?

Podstawowym warunkiem powstania grupy jest obecność na danym obszarze - wymaganej dla danej formy prawnej - grupy rolników, produkujących na skalę towarową dany produkt lub grupy produktów pokrewnych, stawiających przed sobą te same cele i chcących wspólnie je realizować. Ważnym warunkiem jest obecność w grupie lidera - inicjatora działań akceptowanych przez innych członków grupy. Dla sprawnego przebiegu prac przygotowawczych wskazane jest wybranie 3-5 osobowej grupy liderów, której zadaniem jest głównie:

W swoich pracach grupa liderów może korzystać z pomocy organizacji i instytucji wspierających rozwój grup producenckich. O pomoc można się zwrócić do LWODR w Końskowoli - osobą, która się zajmuje grupami producenckimi jest pani Krystyna Rysak.

Każda grupa producencka musi zarejestrować się w Rejonowym Sądzie Gospodarczym i przygotować akt założycielski. Po rejestracji i dopełnieniu wymagań skarbowych należy złożyć wniosek do wojewody o wpisanie do rejestru grup.

Najważniejsze zasady sprowadzają się do paru punktów:

  1. grupa udziałowców nie może liczyć mniej niż 5 producentów,
  2. może to być spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  3. może to być zrzeszenie (10 członków) lub stowarzyszenie (15 rolników).

Co zyskuje rolnik w grupie producenckiej.

Formy pomocy finansowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych ze środków UE w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie jest przeznaczone na koszty administracyjne dla grup powstałych po 1 maja 2004 r. przez 5 kolejnych lat. W pierwszych 2 latach istnienia grupy wysokość pomocy wyniesie 5% wartości produkcji sprzedanej. W kolejnych latach będzie to odpowiednio: 4%, 3% i 2%. Maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. euro (w pierwszym i drugim roku istnienia grupy), 80 tys. euro (w trzecim roku), 60 tys. (w czwartym roku) i 50 tys. (w piątym roku). Grupa producencka może otrzymać wsparcie raz w ciągu swej działalności, niezależnie od tego, czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy, czy fundusze współfinansowane przez UE. Wnioski należy składać w regionalnym oddziale ARiMR do 30 dni po upływie kolejnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę, liczonego od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru.

Grupy producentów uważane są przez wielu za sposób na rozwiązanie większości problemów rolników. Rozproszeni, oferujący niewielkie ilości towaru, prędzej czy później wypadną z rynku. Pojedynczy producent, bez względu na to czy ma mniejszą czy większą produkcję, w unijnej rzeczywistości nie da sobie rady ze sprzedażą. Tylko wspólna sprzedaż, podzielenie się w organizacji funkcjami, a przede wszystkim skupienie się producenta na produkcji, natomiast oddanie w ręce menadżerów spraw związanych z kontaktami handlowymi, gwarantują utrzymanie się na rynku.

T.G., A.G.