Klub Przedszkolaka szansą dla naszych dzieci

Edukacja przedszkolna w naszym kraju jest najsłabszym ogniwem systemu edukacji. W wielu miejscowościach nigdy nie było przedszkola, w innych zostały zamknięte. Tymczasem w Europie przywiązuje się coraz większą wagę do wspierania edukacji małych dzieci i odgrywa ono szczególną rolę w kształtowaniu zdolności dzieci do uczenia się i ma wpływ na ich psychiczny i społeczny rozwój. Wobec tego w większości krajów europejskich uczęszcza do przedszkoli od 70% do 100% dzieci w wieku przedszkolnym. Polskę od pozostałych krajów europejskich dzieli przepaść w dziedzinie wczesnej edukacji małych dzieci, gdyż tylko 33% dzieci w wieku 3 - 5 lat chodzi do przedszkola. W Polsce przepaść dzieli też dzieci z dużych ośrodków miejskich i ich rówieśników ze wsi, bo tylko 14% z nich może korzystać z jedynej czasami szansy spotkania się z rówieśnikami, namalowania obrazka, usłyszenia bajki, wycinania i klejenia czy dotknięcia książki.


Pani Mariola Beczek - przedszkolanka z Kośmina prowadząca teatrzyk

Do 2003 roku tak było również w naszej Gminie. Tylko od 10% do 14% małych mieszkańców Gminy, uczęszczało do Gminnego Przedszkola w Żyrzynie. Dzięki pilotażowemu programowi edukacji przedszkolnej dla wsi pt. "Gdzie Nie Ma Przedszkoli", prowadzonemu przez Fundację im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy, Gmina Żyrzyn przystąpiła do programu tworzenia ośrodków przedszkolnych w naszych wioskach. Nasz program przybrał nazwę "Przedszkole w Każdej Wsi" i dzięki poparciu go przez Radę Gminy Żyrzyn (wszystkich radnych!) uzyskał podstawowe możliwości finansowe. W przygotowaniu otwarcia pierwszych 4 ośrodków przedszkolnych uczestniczyła również Fundacja i Puławski Urząd Pracy, współfinansując szkolenia dla nauczycielek. I tak w trakcie szkoleń i testów predyspozycji do pracy z dziećmi wyłoniono sześć wychowawczyń, które miały założyć i prowadzić ośrodki przedszkolne w naszej Gminie.


Przedszkolanka pani Magdalena Polak i dzieci z Bałtowa

Pierwsze cztery ośrodki powstały w Bałtowie (prowadząca: pani Magdalena Polak), w Osinach (prowadząca: najpierw pani Edyta Łakomy a obecnie pani Magdalena Guz), w Kośminie (prowadząca: pani Mariola Beczek) i w Żerdzi (prowadząca: pani Urszula Popławska). Szybko dzięki rodzicom i nauczycielkom ośrodki nazwano Klubami Przedszkolaka. W następnym, 2004 roku, powstał Klub Przedszkolaka w Skrudkach założony i prowadzony przez panią Dorotę Bernat. Zainteresowanie przedszkolami w Parafiance, Wilczance i w Skrudkach było tak duże, że ilość chętnych pozwoliła tam na utworzenie, aż dwóch grup przedszkolnych. Dzięki temu już ponad 47% dzieci w wieku 3 - 5 lat w naszej Gminie zostało objęte edukacją przedszkolną.

Z rozmów z rodzicami wynika, że Kluby Przedszkolaka cieszą się dużym powodzeniem zarówno ich, rodziców jak i ich dzieci. Należy postawić pytanie o to, co decyduje o tym powodzeniu? Dlaczego Kluby są tak atrakcyjne dla dzieci tam uczęszczających?


Pełna poświęceń w imię dobrej zabawy - pani Urszula Popławska przedszkolanka z Żerdzi

Zajęcia w Klubach prowadzą nauczycielki przy pomocy asystentów rodziców, którzy dyżurując raz w tygodniu mają okazję nie tylko pomagać, ale również obserwować postępy rozwojowe własnych dzieci. Programem Klubów Przedszkolaka objęte są dzieci, które ukończyły 3 lata oraz cztero i pięciolatki, tworząc grupy wielowiekowe, których wielkość nie może przekroczyć 14 dzieci. Zajęcia w Klubach odbywają się zgodnie z życzeniem rodziców 4 razy w tygodniu po 4 godziny lub 5 razy w tygodniu po 3 godziny i dlatego przedszkola takie nie potrzebują kuchni do robienia posiłków oraz nie ma w nich "leżakowania". Realizowany jest w nich tylko program edukacji przedszkolnej i dlatego jest to tanie dla rodziców, gdyż wpłacają tylko miesięczną składkę (ok. 15-20 zł), wydatkowaną na potrzeby dzieci w Klubie.

Rodzice również dbają o estetykę i warunki pobytu dzieci w Klubach, pomagając w różnych pracach gospodarczych i remontowych, co niezwykle wzbogaca ich wystrój. Mają też możliwość podejmowania różnych inicjatyw na rzecz dzieci oraz spotykania się ze sobą.


Pani Magdalena Guz z Klubu Przedszkolaka w Osinach z pomocą dyżurującego rodzica

Klub Przedszkolaka to przede wszystkim miejsce edukacji przedszkolnej dzieci. Samo słowo "edukacja" brzmi bardzo poważnie, to jednak dzieci uczą się i rozwijają przez zabawę. Badania sukcesów szkolnych dzieci i młodzieży udowadniają, że uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych dzieci w wieku 3 - 5 lat ma znaczący wpływ na ich lepsze wyniki w uczeniu się i osiąganiu różnych innych sukcesów.

W Klubach Przedszkolaka dzieci znajdują zabawy ruchowe, możliwości tworzenia z pudełek i papieru różnych zabawek, śpiewania piosenek, mówienia wierszyków, słuchania czytanych bajek. Dzięki dofinansowaniu Gminy, Kluby Przedszkolaka zostały wyposażone w nowoczesne zabawki uczące, które jeszcze bardziej uatrakcyjniły zajęcia dzieci. Mogą tam budować, układać i konstruować. Dziecko ma tam prawo do uczestniczenia we wspólnych zabawach, ale też ma prawo do zajęcia się własną zabawką, odejścia do "swojego kącika" i porzucenia całej grupy.


Taniec i śpiew z prowadzeniem pani Doroty Bernat przedszkolanki ze Skrudek

Dzieci w Klubach czują się bezpiecznie, szczególnie w pierwszym okresie ich przyjścia do przedszkola, kiedy rodzice czy inni ich bliscy opiekunowie mają prawo być tak długo, aż dziecko poczuje się w grupie pewnie i samo zrezygnuje z opieki mamy czy taty.

Kluby Przedszkolaka w czerwcu ubiegłego roku zorganizowały festyn rodzinny w Kośminie, a w okresie tegorocznych ferii zimowych spotkania zabawowe wszystkich Klubów w swoich siedzibach. W tych formach pracy dzieci mają okazję do spotkania większej ilości swoich rówieśników oraz zabaw w dużych grupach dzieci.


Ćwiczenia ruchowe na tle prac plastycznych przedszkolaków w Żerdzi

Zapraszamy wszystkich rodziców małych dzieci do przyprowadzania ich do Klubów i uczestniczenia w propozycjach, jakie one dają dzieciom. Sami zobaczycie ogromne zmiany na korzyść u swoich dzieci w trakcie ich uczęszczania do przedszkola. Spytajcie o to rodziców, którzy już uczestniczą w programie edukacji przedszkolnej. Na pewno wam odpowiedzą.

L.G.