Jubileusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie

W tym roku przypada 55-lecie założenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie. Uroczyste jej otwarcie z udziałem starosty Aleksandra Borowskiego odbyło się 21 grudnia 1949 r. Pierwsze książki (w ilości 385) do nowo powstałej placówki zostały przekazane przez Urząd Gminy w Żyrzynie z istniejącego poprzednio punku bibliotecznego.

Początkowo biblioteka mieściła się w starym budynku Urzędu Gminy i, jak pisała w książce "Okruchy wspomnień" pani Stanisława Rybak - pierwsza jej kierowniczka: "Warunki pracy były bardzo trudne. Pracując w tak trudnych warunkach wierzyłam w poprawę losu biblioteki i własnego. Wierzyli i czytelnicy, zacierając ręce z zimna, by ich nie odmrozić podczas wymiany książek.". Później bibliotekę przenoszono jeszcze 8-krotnie do ówczesnego budynku Urzędu Gminy lub do prywatnych lokali. Dopiero w 1992 roku księgozbiór umieszczono w nowo pobudowanym budynku Domu Strażaka, gdzie znajduje się do dziś.

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna posiada 3 filie biblioteczne w: Osinach, Skrudkach i Woli Osińskiej oraz 4 punkty biblioteczne w: Kotlinach, Szkole Podstawowej w Żyrzynie, Gimnazjum w Żyrzynie i Zespole Szkół w Żyrzynie.

Oprócz udostępniania zbiorów biblioteka prowadzi działalność kulturalną i współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami. Organizuje wystawy plastyczne, turnieje literackie, konkursy recytatorskie i plastyczne, konkursy szopek i stroików świątecznych. Za swą działalność była wielokrotnie nagradzana.

S.B.