Dlaczego rozwój małych dzieci?

Zaczęło się od programu "Gdy nie ma przedszkola", realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Programu, do którego w Polsce przystąpiło 13 gmin wiejskich, wśród których w 2003 r. znalazła się i Gmina Żyrzyn. Projekt miał na celu pomóc gminom w stworzeniu nowych form edukacji dzieci w wieku 3-5 lat na wsi, gdzie nie ma przedszkoli. W Gminie Żyrzyn powstały "Kluby Przedszkolaka" w miejscowościach: Osiny, Żerdź, Skrudki, Bałtów, Kośmin. Dzięki czemu małe dzieci mogą uczestniczyć 3-4 razy w tygodniu przez kilka godzin w zajęciach przedszkolnych. Kluby Przedszkolaka to nie wszystko - szczególnie ze względu na to, iż nie udało się utworzyć ich we wszystkich wioskach Gminy Żyrzyn. Potrzebne są nowe pomysły i rozwiązania. Dlatego wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom w Gminie Żyrzyn zrodziła się inicjatywa zaangażowania, ludzi aktywnie działających w społeczności lokalnej - liderów, którym nie jest obojętny rozwój dzieci.

W związku z tym z ramienia Wójta Gminy Żyrzyn i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zorganizowano 27 listopada 2004 r. seminarium dotyczące "Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci". Celem spotkania było wsparcie lokalnych liderów i zbudowanie więzi, które w przyszłości pozwolą działać zespołowo. Seminarium poprowadzili doświadczeni trenerzy: pani Joanna Hoffman - współpracująca z Fundacją Rozwoju Dzieci i pani Zofia Ptasznik - koordynator Klubów Przedszkolaka. Prowadzące wyjaśniły, jak ważne znaczenie ma inwestowanie w rozwój małych dzieci i zapewnienie równego startu życiowego wszystkim dzieciom w wieku do lat 10. Podczas spotkania uczestnicy przedyskutowali zrealizowane dotychczas w gminie projekty na rzecz dzieci, a następnie w grupach analizowali nowe propozycje. Część z propozycji dotyczyła np. zakładania placów zabaw i świetlic na wsiach, akcji letniego i zimowego wypoczynku, czytania dzieciom w bibliotekach, czy zakładania ścieżek rowerowych.

S.B.