Spotkanie wigilijne w Skrudkach

Święta Bożego Narodzenia budzą w nas pragnienie wzajemnej bliskości, chęć obdarowania drugiego człowieka życzliwością i serdecznością, okazania naszych uczuć i sympatii. Sprzyjają temu spotkania opłatkowe, które stały się już tradycją w szkołach, zakładach pracy, instytucjach.


Szkoła Podstawowa w Skrudkach

Zawsze w ostatnim dniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Skrudkach odbywa się wigilia połączona ze wspólnym kolędowaniem. Tegoroczne spotkanie opłatkowe przygotowane przez klasy II i III przebiegało w rodzinnej ciepłej atmosferze i świątecznym nastroju. Pani dyrektor Halina Ziemka rozpoczynając uroczystość powitała przybyłych gości oraz przypomniała o potrzebie kultywowania polskiej tradycji od najmłodszych lat "(...) Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, tu także poznajemy kulturę i obyczaje związane z polską tradycją i świętami. Święta obchodzone w szkole są oczekiwaniem na te, które będziemy spędzać w domu, w gronie rodzinnym. Łączy je miła i podniosła atmosfera oraz panująca życzliwość. To czas radości, wewnętrznego spokoju, prezentów i śpiewanych wspólnie kolęd (...)". Zaproszony na uroczystość ks. Kanonik Henryk Józefko odczytał Ewangelię i złożył życzenia wszystkim dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły.


Pani Dyrektor rozpoczyna dzielenie opłatkiem z gospodarzami poszczególnych klas

Wspaniała dekoracja przygotowana przez dzieci z klas II i III i ich wychowawców panią Ewę Gromczyńską i Joannę Pękalę, przedstawiająca stajenkę betlejemską i śpiewanie kolęd przeniosły nas w wyobraźni do Betlejem i wprowadziły magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia, na które czekamy cały rok. Widzieliśmy małego Jezusa, Maryję i Józefa, mędrców ze Wschodu i pasterzy. Wspólne przygotowania do uroczystości wigilijnej, kolędowania, w atmosferze świątecznego nastroju powodują, że dzieci czują się bezpieczne, szczęśliwe oraz nabierają odwagi i pewności siebie.


Dzieci swoim występem zachęciły publiczność do wspólnego kolędowania

Na zakończenie uroczystości wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne.


Uczniowie, którzy przygotowali przedstawienie wraz z opiekunami

A.G., T.G.