Oddano cześć bohaterowi

26 września 2004 r. w Żyrzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppłk Alfonsowi Faściszewskiemu. Tablicę odsłonięto na budynku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji gen. Stefana Roweckiego-Grota oraz ppłk Alfonsa Faściszewskiego-Konara i ich żołnierzy. Następnie kolumna marszowa wraz z Orkiestrą Garnizonową Sił Powietrznych z Dęblina przeszła na plac szkolny, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. W części tej prowadzonej przez Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka przybliżono sylwetki wybitnych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Na ceremonię przybyli wnukowie zamordowanego żołnierza oraz reprezentacje organizacji kombatanckich i byli żołnierze Armii Krajowej. Przedstawiciele władz Gminy Żyrzyn i Powiatu Puławskiego oraz organizacji kombatanckich złożyli pod pamiątkową tablicą wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej przedstawiono program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żyrzynie. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przez członków Stowarzyszenia "Strzelec" i kombatantów na mogile ppłk Alfonsa Faściszewskiego i żołnierzy AK.

Biografia ppłk Alfonsa Faściszewskiego "KONARA"

Ppłk Alfons Faściszewski, kawaler Krzyża Virtuti Militari, podczas I wojny uczestniczył w zdobyciu Kijowa. W okresie międzywojennym był kierownikiem szkoły w Żyrzynie i organizował oddziały "Strzelca" na terenie gminy. Po wybuchu II wojny światowej współtworzył tu grupy konspiracyjne i współredagował pisma podziemne. Był zastępcą dowódcy Kedywu Okręgu Lublin. Poszukiwany przez Niemców przybierał różne pseudonimy, m.in. Brodacz, Majster, Wujek, Konar. Zamordowany 29 stycznia 1944 r. w Ernestynowie przez oddział Armii Ludowej pod dowództwem Mikołaja Paramonowa, Rosjanina działającego pod pseudonimem "Dąbrowski".