Święto Pieczonego Ziemniaka w Kośminie (21 września 2014)