Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (30 września 2014)