Obchody Święta Niepodległości w Żyrzynie (11 listopada 2013)