Pobranie ziemi z grobu gen. Heydenreicha-Kruka na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (27-28 kwietnia 2013)