Seminarium na temat Powstania Styczniowego (24 czerwca 2013)