Uroczystość w Kotlinach z okazji Dnia Kobiet (8 marca 2013)