Uroczystość z okazji włączenia jednostki OSP w Bałtowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (23 lutego 2013)