Święto Pieczonego Ziemniaka w Kośminie (30 września 2012)