Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie (6 października 2012)