Budynek Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
przeznaczony do rozbiórki