Jubileusz 45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Zagrodach (4 czerwca 2011)