Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Krasnymstawie (14 sierpnia 2010)